Hedendaagse ontwikkelingen in de jeugdcultuur en professionele kunsten worden meestal niet direct weerspiegeld in kunstonderwijs. Hierdoor loopt het kunstonderwijs het risico los te komen te staan van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit terwijl kunsteducatie juist een belangrijke rol kan spelen in het ontwikkelen van vaardigheden als creativiteit, probleemoplossend vermogen en omgevingsbewustheid. Dit zijn belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden, die maatschappelijk gezien steeds belangrijker worden.

Door het huidige textielonderwijs op het Montessori Lyceum Amsterdam te vernieuwen, wil Waag het aantrekkelijker maken voor een grotere groep studenten. Het textielonderwijs zal beter aansluiten bij vervolgonderwijs en het vak wordt in een bredere maatschappelijke context geplaatst, met aandacht voor onder meer circulariteit en duurzaamheid. 

De wens is om binnen het nieuwe programma ruimte te maken voor innovatieve technieken, zoals digitale fabricage, en vaardigheden als onderzoek, vormgeving en creativiteit. We nemen hierbij de pedagogische principes van Emiel Heijnen als uitgangspunt en combineren deze met het gedachtegoed uit de school van Maria Montessori. Daarnaast kijken we hoe we het vak Textiel kunnen plaatsen in de grotere context van het leer-ecosysteem in Amsterdam.

Project duration

14 okt 2020 - 31 jan 2023

Team

Financiers

Partners

  • Montessori Lyceum Amsterdam