Parodie op het leven? MakeHealth en ouderenzorg

Op 27 november 2019 vond in Nieuwegein het jaarlijks congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' plaats. Het MakeHealth Lab was te gast. Op het congres kwamen ouderen, zorgprofessionals, woningcorporaties, beleidsmakers en ontwerpers bijeen om te spreken over nieuwe- en vernieuwde vormen van zorg, wonen en aangenaam leven voor ouderen.

Keynote-spreker Pauline Meurs (hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur) nam ons mee in een andere kijk op ouder worden, en vooral: ouder zijn. Haar standpunt is dat onze maatschappij ouderdom als een verleden zonder toekomst. 'We kijken naar ouderen alsof we het zelf nooit zullen worden. Juist dit perspectief maakt ons oud,' aldus Meurs. Oud zijn is geen parodie op het leven. Vasthouden aan het verleden belemmert het zicht op de mogelijkheden van de toekomst. Laten we ouder worden daarom niet alleen als verleden zien, maar ook als een toekomst, betoogde Pauline Meurs.

Ook in de paneldiscussies werden kritische kanttekeningen geplaatst bij het beleid op het gebied van ouderenzorg. Eefje van Keeken, PG-kennisdrager en verpleegkundige, verwoordde dit krachtig: 'Houd op met het streven ons werk aantrekkelijker te maken! Wij hebben het mooiste beroep dat er is. Maar ga wél met ons in gesprek over de uitdagingen die wij als verpleegkundigen zien, en denk mee over oplossingen.'

Zowel ouderen als zorgprofessionals hebben de expertise die noodzakelijk is om te komen tot nieuwe vormen van zorg, wonen en leven. Precies deze kracht staat ook centraal in het MakeHealth-programma. MakeHealth wil samen met designers en makers persoonlijke oplossingen ontwerpen, die het leven voor ouderen aangenamer maken en het werk van zorgprofessionals verbeteren. Op de zogenoemde 'inspiratiemarkt' presenteerden we het MakeHealth Lab. We gingen het gesprek aan over de mogelijkheden om open maakplaatsen in de wijk op te zetten, dichtbij de woonomgeving van ouderen en thuiszorg. Veel bezoekers hadden ervaring met het gebrek aan passende oplossingen voor ouderen die zorg nodig hebben. Sommige bezoekers hadden zelfs al heel praktische oplossingen en gaven aan wat nodig is. Zorgprofessionals op het congres onderschreven de noodzaak van de maakplaatsen, maar zagen meerdere belemmeringen in de realisatie ervan. Een mooie uitdaging om MakeHealth in de ouderenzorg concreet te gaan maken!