Rapportage informatiebehoefte luchtkwaliteit
Waag BY-NC-SA

Rapportage informatiebehoefte luchtkwaliteit

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Waag een kortdurend onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte ten aanzien van de luchtkwaliteit.

Doel van deze opdracht was om inzicht te verkrijgen in de informatiebehoefte van verschillende belanghebbende partijen, waaronder I&M, KNMI, RIVM, RWS, Geonovum en het Longfonds en een aantal samenwerkingsverbanden waarbij RWS is betrokken. Dit overzicht vormt een basis voor de besprekingen over een op te zetten monitoringsysteem en eventueel voor het laten ontwikkelen van een nieuwe sensor.

In het kader van dit onderzoek zijn zeventien personen geïnterviewd uit zeven verschillende instanties. Deze rapportage bevat de bevindingen op basis van de interviews.

Download een exemplaar (pdf)

Gepubliceerd

projecten

EU official flag

Making Sense heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatie­programma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidie­overeenkomst nr. 688620.