DSI presentations Brussels
Waag BY-NC-SA

Technologie is nooit neutraal

Op dinsdag 17 februari 2015 werd in Brussel het rapport over Digitale Sociale Innovatie (DSI) gepresenteerd, waaraan de afgelopen maanden hard is gewerkt door onder meer NestaESADE en Waag. DSI wordt daarin gedefinieerd als "a type of social and collaborative innovation in which final users and communities collaborate through digital platforms to produce solutions for a wide range of social needs and at a scale that was unimaginable before the rise of Internet-enabled networking platforms."

Best practices

Het rapport bevat een overzicht van meer dan 1000 organisaties en projecten en hun verbanden; gedetailleerde beschrijvingen van goede voorbeelden (waaronder Arduino, FairPhone en de Smart Citizen Kit) en aanbevelingen voor beleidsmakers. Door middel van slim gebruik van kapitaal, (de)regulering, wetgeving, steun voor R&D, communicatie en evaluatie van de resultaten kan DSI worden versterkt. De belangrijkste bevindingen uit het DSI rapport hebben wij hier voor je op een rijtje gezet. 

Uitgebreide panels bespraken de uitkomsten en aanbevelingen; ook kwamen cases aan bod. Een groot aantal sprekers, waaronder Evgeny Morozov (schrijver van o.a. 'To Save Everything Click Here'), Geoff Mulgan (directeur van Nesta) en Marleen Stikker waren het over één ding roerend eens: de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is welke samenleving we eigenlijk willen, en hoe de rol van technologie in die samenleving moet zijn. Willen we snelle winsten mogelijk (blijven) maken en private monopolies alle ruimte geven, of juist naar een systeem waarin nieuwe toetreders worden gestimuleerd, en gebruikers hun autonomie behouden?

Oog op de toekomst

Technologie is nooit neutraal, maar bevat altijd waarden die soms wel, soms niet in het publieke belang zijn. Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van DSI op termijn voordelig voor de samenleving zijn, moeten het ontwikkelproces en de resultaten open en transparant zijn. Alleen zo kunnen anderen dan de makers begrijpen hoe iets in elkaar zit en hoe ze het naar hun hand kunnen zetten.

Er zijn een aantal voorbeelden van hoe dat het beste kan, maar niet meer dan dat - als we dit willen moet er serieus op worden gestuurd. De aanwezige politicus (Marietje Schaake, D66) en Europese beleidsmakers lijken alvast op de goede weg.

Gepubliceerd

Auteur

projecten

EU official flag

The Digital Social Innovation project is funded by the European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology under Contract No. 30-CE-0531673/00-86.

EU official flag

DSI4EU, formally known as DSISCALE, is supported by the European Union and funded under the Horizon 2020 Programme, grant agreement no. 780473.