Foto door Erik veld, courtesy Imagine IC - 600 kaarsen voor de laatste dagen van Garage Kempering
Imagine IC - 600 kaarsen voor de laatste dagen van Garage Kempering BY-NC-ND

Van Oude Kerk naar parkeergarage

Begin mei 2020 is Garage Kempering in de K-buurt van Amsterdam gesloopt. Maar voordat dit gebeurde is er door bewoners en betrokkenen een uitvaart gehouden voor deze parkeergarage: 600 kaarsen op de verdiepingen, één voor elke maand dat de garage er heeft gestaan. Een uitvaart voor een parkeergarage? Waarom betekent deze plek zoveel? Het antwoord zit in de functies die Garage Kempering heeft gehad, zowel praktisch als emotioneel, voor de buurt en voor de stad. Wat een (publieke) plek betekent, kan van individu tot individu en van groep tot groep verschillen.

Hoe vertel je een verhaal dat recht doet aan de verschillende betekenissen van en perspectieven op een locatie? Hoe kan technologie de bezoeker helpen zich tot die perspectieven te verhouden en wellicht de plek zelf (eigen) betekenis te geven? Deze vragen worden de komende tijd onderzocht door Waag in samenwerking met Imagine IC, Studio Louter, en onderzoeker Bernadette Schrandt van de Hogeschool van Amsterdam. We gaan hands-on onderzoeken hoe we mixed reality-omgevingen kunnen ontwerpen die bijdragen aan betekenisconstructie door de bezoeker van een (erfgoed-)locatie.

Eerder heeft Waag al mixed reality-ervaringen onderzocht in samenwerking met de Oude Kerk in Amsterdam. De bezoeker van de historische kerk werd met behulp van verschillende mixed reality-toepassingen uitgenodigd te verkennen hoe de kerk er mogelijk uit heeft gezien vóór de beeldenstorm.

Mid-2020 is Imagine IC reeds gestart met het documenteren van parkeergarage Kempering als een zogenaamd ‘Monument of the Mind’. Wij denken dat een mixed reality (MR) verkenning hier een mooie aanvulling op kan zijn, omdat MR: 

  • Het onzichtbare zichtbaar maakt; 
  • Een gelaagde, multimediale manier van verhalen vertellen toestaat;
  • Een actieve verbinding creëert met een plek vanuit persoonlijke ervaring;
  • Een fysieke interactie tot stand brengt.

Garage Kempering is een van de laatst overgebleven parkeergarages uit het originele ontwerp van de Bijlmer. Op het eerste gezicht lijken de Oude Kerk en de garage ver uit elkaar te liggen: het zal door weinig mensen betwist worden dat de Oude Kerk belangrijk erfgoed is. Maar wat is er zo noemenswaardig aan een oude betonnen parkeergarage? Wanneer we iets verder kijken dan de façade, zien we dat deze garage veel belangrijke verhalen herbergt: van de eerste bewoners van de Bijlmer in de jaren '70, van krakers in de jaren '80, sportlessen op het dak voor de jongeren uit de buurt, tot recentelijk de groep We Are Here, die hun onderkomen vond in Kempering. Los van de oorspronkelijke functie als parkeergarage hebben mensen zich deze plek dus op verschillende manieren toegeëigend.

Hoe geef je toegang tot de ervaring van een plek die nu gesloopt is? Kun je met digitale middelen recht doen aan de verschillende perspectieven op de locatie? Hoe maak je gebruik van ruimtelijke, temporele en lichamelijke elementen om die perspectieven invoelbaar te maken? Hoe kunnen performatieve elementen van de technologie gebruikers uitnodigen tot reflectie?

Volg ons de komende maanden in ons onderzoek naar de meerwaarde van mixed reality om een zinvolle verbinding te maken tussen een stedelijke erfgoedlocatie en de bezoekers van deze plek.