RICHES co-creation
Waag BY-NC-SA

Voor jongeren, door jongeren

Hoe ga je als musea of cultuur instelling om met een steeds sneller veranderende samenleving waarin veel verschillende culturen hun eigen wensen, behoeftes en verwachtingen hebben? Waag’s Future Heritage Lab duikt in het kader van het project RICHES in dit vraagstuk. Maar dat doen we niet alleen. 


Normen & Waarden

Samen met jongeren en medewerkers van het Museum van Wereldculturen brengen we in co-creatie sessies museale uitdagingen in kaart en ontwikkelen we voorstellen voor mogelijke oplossingen. Enkele weken geleden vond de kick-off van deze serie gezamenlijke brainstorms plaats in de Waag, Amsterdam. Dit najaar volgen nog twee sessies.

Om als groep tot nieuwe ideeën en gezamenlijke oplossingen te komen is het essentieel om elkaar eerst te leren kennen als individu. De eerste stap tijdens de co-creatie sessie bestond dan ook uit het ontdekken vanuit welke achtergrond iedereen praat en handelt. Wie ben jij? En wat is voor jou van waarde? Als je dit van elkaar weet is het makkelijker om jezelf in de groep te uiten en opmerkingen van anderen op waarde te schatten, en kun je de wat abstractere discussies, zoals over het belang van erfgoed, in een persoonlijk kader plaatsen. 

Moderne uitdagingen

Dus, voor welke uitdagingen staan musea nu eigenlijk volgens deze jongeren? Het aanspreken van een jonger publiek is één van de eerst geformuleerde uitdagingen tijdens de co-creatie sessie. Maar dan wel samen mét jongeren (en niet alleen voor jongeren).

Een andere uitdaging is de herkenning en erkenning van groepen mensen met verschillende (etnische) achtergronden in museale collecties; ook hier gaat het niet alleen om respectvol tentoonstellen maar ook om het op betekenisvolle wijze betrekken van mensen. Hierdoor zouden musea uiteindelijk een meer gelaagde en dynamischer collectie van verhalen kunnen opbouwen die ook de lastige verhalen niet uit de weg gaat.

Ook het (her)definiëren van de rol en de missie van musea wordt door de groep genoemd als uitdaging. Wat is de rol van musea? En verschilt deze per tijdsgeest? Om het maatschappelijk draagvlak van musea te vergoten moeten deze culturele instellingen blijven inspelen op veranderingen die deze tijden met zich mee brengen.

Co-creatie, waarom eigenlijk?

Het uiteindelijke doel is om met deze groep samen één of meer ‘interventies’ te ontwerpen die weergeven hoe een jong publiek met erfgoed omgaat en te ontdekken wat zij belangrijk vinden in museale collecties. Welke verhalen moeten er volgens hen (meer) belicht worden? En welke interactievorm met publiek hoort daar bij? Dit gaan we tijdens de volgende co-creatie sessie samen met deze jongeren ontwerpen.

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.

EU official flag

Gepubliceerd

Auteur

project

EU official flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612789.