Waag @ WeMakeThe.City 2019

WeMakeThe.City – het festival dat steden beter maakt – nodigt iedereen uit om steden meer leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam, bereikbaar en inclusief te maken. Een week lang staat de hele Metropoolregio Amsterdam in het teken van urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen.

Het festival wordt van 17 t/m 23 juni voor de tweede keer gehouden en Waag neemt ook dit jaar een deel van het programma voor haar rekening. Waar zijn we dit jaar te vinden? We nemen je mee door ons drukke weekprogramma:

18 juni

Op 18 juni neemt Marleen Stikker deel aan de Metropolitan Mobility Conference over technologie en mobiliteit in de stad. Hier worden de laatste ontwikkelingen besproken met experts op het gebied van data en mobiliteit.

19 juni

Op 19 juni organiseren we de conferentie Cities for digital rights in de Zuiderkerk waar de vraag 'Hoe beschermen we burgerrechten in snel digitaliserende steden?' centraal staat. Digitale rechten zijn een doorlopende wereldwijde uitdaging, waarbij de steden in de frontlinie liggen. In steden worden we geconfronteerd met de impact van grote technologiebedrijven. Hier is het vaak als eerste invoelbaar waar mensen behoefte aan hebben en waar het wringt.

Op de conferentie spreken o.a. wethouder Touria Meliani, digitale burgerrechtenactiviste Bianca Wylie, de CTO van Amsterdam, Ger Baron en Marleen Stikker namens Waag.

Van 19-21 juni is ons TextileLab onderdeel van de M-ODE Expo op het Marineterrein in Amsterdam, gewijd aan vernieuwende initiatieven in de mode- en textielindustrie. Het lab presenteert er het open-source materialenarchief.

Karien Vermeulen (hoofd Learn bij Waag) neemt op 19 juni deel aan de panelgesprek over 21ste eeuwse vaardigheden op de conferentie Leren door te doen bij OBA Oosterdok. Hoe ziet het onderwijs eruit in de stad van de toekomst?

20 juni

Op 20 juni organiseren we in Beverwijk de Heerlijk Helder Hackathon in het kader van het visualiseren van luchtkwaliteitsdata in het project Hollandse Luchten. Het doel is om tot vernieuwende concepten te komen waarmee je data visualiseert en het onzichtbare, zichtbaar maakt.

Karen van der Moolen van Waag neemt deel aan de Fab City Summit bij Pakhuis de Zwijger op 20 juni; het is de tweede keer dat deze bijeenkomst over zelfbouw naar Amsterdam komt.

21 juni

Op vrijdag 21 juni openen we op Amsterdam Science Park onze eerste buitenpost: planet B. Een plek voor expedities waarin burgers, kunstenaars en wetenschappers op gelijke voet samenwerken aan een inclusieve en ecologische toekomst. De opening is de eerste stap in de missie van planet B om de komende vijf jaar een laboratorium voor de toekomst te realiseren.

Overal in Amsterdam en omstreken is wel wat te doen. Het volledige programma van WeMakeThe.City is hier te vinden.

WeMakeThe.City banner