In de afgelopen twee decennia hebben de Big Tech-bedrijven, waaronder Apple, Google, Microsoft en Facebook, het ecosysteem voor mobiele software vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in een gesloten ecosysteem, gevoed door extractieve bedrijfsmodellen die misbruik maken van gebruikersdata. Er zijn beknellende technische standaarden uitgerold, waarbij zowel ontwikkelaars als consumenten moeten gehoorzamen aan de door deze monopolisten vastgestelde voorwaarden. De macht van de grote Amerikaanse techbedrijven op de markt voor mobiele software ondermijnt niet alleen de concurrentiepositie van Europa, maar schuurt ook met Europese kernwaarden als transparantie, respect voor (digitale) mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden voor werknemers. 

Het project Freedom in Human-centred and Ethical Mobile Software (MOBIFREE) heeft als ambitie om Europese burgers en organisaties meer keuze en toegang bieden tot ethische mobiele software die de waarden van de burger centraal stelt. MOBIFREE wil verandering teweegbrengen in de ontwikkeling en het gebruik van mobiele software in Europa door burgers, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Hierbij willen wij ondersteuning bieden aan de opkomende beweging voor ethische mobiele software bestaande uit organisaties die voldoen aan Europese waarden zoals: openheid, privacy, digitale soevereiniteit, eerlijkheid, samenwerking, duurzaamheid en inclusiviteit.
 
Binnen het Mobifree-project ontwikkelt Waag in samenwerking met software-ontwikkelaars, consumenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden de voorwaarden voor een mens-gecentreerd en ethisch framework. Dit framework zal ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van een open, eerlijk en duurzaam mobiel ecosysteem. 

Dit project is mogelijk gemaakt door financiering uit het Next Generation Internet (NGI)-initiatief van de Europese Commissie.