17
nov.
2017
08:00
16:00

Dag van de lokale democratie

Op de Dag van de Lokale Democratie in Nieuwegein worden drie tools gepresenteeerd die Waag in samenwerking met Netwerk Democratie en het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar heeft gemaakt binnen het project 'E-Participatietools in Nederland' voor de versterking van de lokale democratie. Op deze dag zijn vele inspirerende voorbeelden en praktische handvatten te vinden voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan een betere democratie willen werken in hun gemeenten. 

Francesca Bria (Chief Technology en Digital Innovation Officer van de gemeente Barcelona) is uitgenodigd voor een keynote lezing. Ook zal de broncode van drie participatietools beschikbaar worden gesteld als open source en een handreiking Digitale Democratie worden gelanceerd. Namens Waag zijn Coen Bergman, Tom Demeyer en Ivonne Jansen-Dings aanwezig op deze dag.

Over de Dag van de lokale democratie

Hoe bereik je afzijdige inwoners en betrek je hen weer bij het lokale democratische proces? Hoe kan je mensen enthousiasmeren om zelf regie te nemen over hun directe leefomgeving? Hoe werkt een burgerbegroting en wat kun je ermee? Hoe maak je mensen enthousiast voor het politieke ambt? En hoe kan je open data inzetten bij een betere controle van het gemeentebestuur? Koplopers uit binnen- en buitenland delen successen en ervaringen uit recente praktijkvoorbeelden van democratische vernieuwing, zoals burgertoppen en innovatie- en datalabs. Topwetenschappers presenteren de laatste inzichten uit hun onderzoeken, en in speeddatesessies beantwoorden experts en collega-bestuurders prangende vragen.

Speciale gast: Francesca Bria
Francesca Bria (Chief Technology en Digital Innovation Officer van gemeente Barcelona) zal een keynote lezing geven. Al meer dan 15 jaar adviseert Bria overheden en organisaties op het gebied van technologie en innovatiebeleid. Haar lezing zal ingaan op het innoveren van de lokale democratie.

Netwerk Democratie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Waag lanceren de drie open source participatietools, geïnspireerd op o.a. het Europese D-Cent project. Francesca Bria was de trekker van dit project, waarin kennis en tools voor directe democratie en economische empowerment werden verzameld en beschikbaar gesteld. Vele overheden en organisaties hebben inmiddels van deze tools gebruik gemaakt. Op 17 november zullen we met Bria verder ingaan op de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologie ter bevordering van de democratie.

Dit evenement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Democratic Challenge en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Wanneer

17
nov.
2017
08:00
16:00

Locatie

De Woonindustrie, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein

project