Robotic arm UPMC
University of Pittsburgh Medical Center ©
8
feb
2013
15:30
18:00

PhDO 8 - Trust me, I’m a Robot

Bezuinigingen in de zorg en een grotere groep hulpbehoevenden; een toekomstbeeld dat snel dichtbij komt. Kan de inzet van robots een oplossing zijn? Hoe zou het zijn als je niet verzorgd wordt door een zuster, maar door een robot? En hoe menselijk moet een zorgrobot eruit zien? Tot welk niveau vinden we het prettig om met machines te interacteren en wanneer worden ze eng?

Tijdens PhDO 8 onderzoeken we de relatie tussen mens en machine. Isjah Koppejan (Waag) en Johan Hoorn (VU Amsterdam) zijn de gastcuratoren van deze PhDO aflevering. Zij nodigden sprekers uit die hun onderzoeksproject presenteren of vanuit hun perspectief reageren op vraagstukken in relatie tot het thema. Een van hen is socioloog Margo van Kenemade (InHolland). Zij is onder andere betrokken bij de projecten Health-Lab en CRISP Selemca. Daarnaast zal Marise Schot (conceptdeveloper bij Waag) vertellen over het design proces, creatief onderzoek en het betrekken van eindgebruikers als co-designers van zorgproducten. Beeldend kunstenaar Erik Fakkeldij legt zich de laatste jaren volledig toe op het bedenken en bouwen van robots, die hij zelf liefkozend Artbots noemt. Ook hij zal zijn visie op dit thema geven.

CRISP Selemca
Johan Hoorn is betrokken bij het onderzoeksproject ‘Services for Electro-Mechanical Care Agencies’ (CRISP Selemca) dat zich richt op zorgrobots. Vanuit verschillende disciplines kijken we in dit project hoe de interactie tussen mensen en machine vorm kan krijgen. Binnen het project werken teams van vijf universiteiten met partners uit de zorgsector en de creatieve industrie samen aan het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe kunnen business en product service innovaties wat betreft Caredroids leiden tot betere investeringen, grotere effectiviteit en klanttevredenheid in de zorgsector?
  • Hoe ervaren gebruikers van Caredroids product service combinaties- zowel in termen van gezelschap als interactief gereedschap?
  • Hoe verbeter je de relatie tussen Caredroids en mensen op het gebied van esthetica?
  • Hoe bewerkstellig je vertrouwen in de toepassing van Caredroids in het medische domein?

Over Johan Hoorn
Johan heeft een achtergrond in literatuurstudies, psychologie en specialiseert zich nu in Computer Sciences. Daarnaast heeft hij zich ook altijd bezig gehouden met kunst: schrijven, schilderen en toneel.

Over Margo van Kemenade
Margo van Kemenade is socioloog en werkt bij Inholland binnen de domeinen 'Techniek, Ontwerpen & Informatica' en 'Gezondheid, Sport & Welzijn'. Ze is o.a. projectmanager van Health-Lab, een initiatief dat een 'real life' experimenteer omgeving voor zorg en ICT wil opzetten in de regio Amsterdamse regio. Daarnaast is Margo voor 2 dagen in de week verbonden aan CRISP Selemca, waar ze de ethische aspecten van zorgrobotica en de acceptatie van nieuwe technologie door zorgmedewerkers onderzoekt.

Over Marise Schot
Marise heeft gestudeerd en les gegeven aan de Technische Universiteit Delft en is daar momenteel ook als coach actief. Daarnaast werkt ze als conceptontwikkelaar bij Waag. Tot slot is zij eigenaar van Ontwerpstudio Schot in Den Haag. Ontwerpstudio Schot ontwerpt producten en diensten die de beleving en de kwaliteit van leven verbeteren. De studio richt zich dan ook voornamelijk op de gezondheidszorg.

Over Erik Fakkeldij
Beeldend kunstenaar Erik Fakkeldij haalt zijn inspiratie uit organische vormen en natuurlijke materialen. Voor zijn Artbots maakt hij onder andere gebruik van dierenbotten, rubber, leer, kippenpoten en vissen op sterk water. Deze combineert hij met aluminium, staal en elektromotoren. De Artbots zijn zo gebouwd dat ze door iedereen te besturen zijn.

PhDO is een initiatief van Waag en Arne Hendriks en bestaat uit een serie netwerkevenementen: zowel voor personen in de creatieve sector als voor mensen die werkzaam zijn in onderzoek en ontwikkeling.

Waar?
Waag
Nieuwmarkt 4
1019 HC Amsterdam

Wanneer?
Vrijdag 8 februari 2013
15.30 uur tot 18.00 uur

Wanneer

8
feb
2013
15:30
18:00

Locatie

Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam

projecten