Floortje Vermeer, Waag

Floortje VermeerProject Manager

Floortje Vermeer is projectmanager bij Waag, waarbij ze werkzaam is voor het Open Design Lab. Ze werkt aan verschillende Europese projecten op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap, en op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Ze is tevens projectmanager van Waags expedities naar planet B.

Floortje's ervaring ligt bij het werken met kunst, design en stedelijke planning. Naast haar werk bij Waag werkt ze voor Cascoland, een internationaal netwerk van kunstenaars, architecten, ontwerpers en performers die in de openbare ruimte aan een duurzame maatschappij werken, zowel op ecologisch- als sociaal gebied.

Voorheen werkte ze bij BYCS, een sociale onderneming, waar ze onder andere aan het Bicycle Mayor Program werkte. Dit is een wereldwijd netwerk dat inmiddels uit meer dan honderd 'changemakers' in meer dan dertig landen bestaat. Het doel is om in wereldsteden de fiets centraal te stellen in plaats van de auto, en zo de leefbaarheid en gezondheid in steden te bevorderen.