T-Factor wandeling Amsterdam Science Park
Florian Geerken ©
life

Urban Ecology Lab

Het Urban Ecology Lab begint bij de ontmoeting van de gebouwde stad met de levende natuur. We begrijpen steeds beter dat de mens niet los van de natuur staat, maar ervan afhankelijk is voor haar gezondheid, welzijn en levensgeluk. Het Urban Ecology Lab onderzoekt de toekomst van de stad als levende plek, waar mensen samenwonen met vele andere levensvormen.

In een tijdperk van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit is de relatie tussen de mens en haar omgeving aan vernieuwing toe. Hoe verhouden wij ons tot andere dieren, planten, bodem, lucht en micro-organismen, oftewel tot het ‘meer-dan-menselijke’? Welke antwoorden bieden zij op grote vraagstukken als adaptatie, weerbaarheid en mentaal en fysiek welzijn?

Het Urban Ecology Lab onderzoekt hoe verschillende levensvormen, materialen en sociaal-ecologische systemen in de stad samenkomen. Door middel van lokale en kleinschalige experimenten dragen we bij aan de transformatie van onze 'urban jungle' tot een levendig ecosysteem. Daarin staan gedeelde ervaringen tussen mensen en andere levensvormen centraal. We ontwikkelen methodes om de meerstemmigheid van een gebied te (h)erkennen, en verdiepen de bijbehorende verbeeldingskracht om zo tot nieuwe visies op de inrichting van de stad te komen. 

Het Urban Ecology Lab creëert een nieuwe kijk op stadsontwikkeling mét de levende natuur.

Samen met gemeenschappen van kunstenaars, burgers, gebiedsontwikkelaars en onderzoekers gaan we actief het veld in om samen ecologische vaardigheden te ontwikkelen. We noemen dit  ‘eco-praktijken’. Ze stellen ons in staat onze omgeving op een andere manier te ervaren en te waarderen. We ontwerpen en bouwen bijvoorbeeld buitenruimtes voor en met verschillende diersoorten, leren hoe we met aandacht de levende omgeving kunnen bestuderen en doen artistieke experimenten. En soms doen we helemaal niks, om de bodem, groen en andere organismen meer ruimte te geven en een plek te laten verwilderen. 

Zo cultiveren we ecologisch burgerschap en een nieuwe kijk op stadsontwikkeling mét meer-dan-menselijk-leven. Dat doen we onder andere vanuit ons fysieke Urban Ecology Lab op het Amsterdam Science Park, waar stadsontwikkeling en de levende omgeving elkaar kruisen.