Met de komst van 5G internet belooft de telecomindustrie connectiviteit radicaal te veranderen. Telecombedrijven promoten 5G met beelden die voorheen beperkt bleven tot science fiction films: van zelfrijdende auto’s tot hologrammen. Maar wat is 5G precies? En hoe werkt het? Een groot deel van die kennis bevindt zich in de industrie. Het gebrek aan gedeelde kennis en betekenisvolle verbeeldingen van 5G staat een constructief gesprek in de weg. Inmiddels is het gesprek tussen burgers, overheden en de industrie rondom 5G sterk gepolariseerd.

In het project Imagining Public Connectivity geven we een nieuwe invulling aan dit gesprek en betrekken we burgers in het besluitvormingsproces. Door een gedeelde kennisbasis over 5G te creëren tussen burgers en overheden, onderzoeken we gezamenlijk wat connectiviteit op basis van publieke en duurzame waarden kan zijn. 

De public stack vormt een leidraad om verschillende lagen (fundament, ontwerpproces, techniek en burgerperspectief) van 5G in kaart te brengen. Hoe kunnen we de black box van 5G openen? En wat is de impact van 5G op de leefomgeving? Gezamenlijk bouwen we kennis op over het 5G netwerk en werken we aan nieuwe verbeeldingen van connectiviteit gebaseerd  op publieke en duurzame waarden.

Quality of life in smart urban spaces
Imagining Public Connectivity is onderdeel van het project Quality of life in smart urban spaces. In dit overkoepelende project onderzoeken Hogeschool Rotterdam, Waag Futurelab, Fontys Eindhoven en Stadslab Eindhoven hoe de kwaliteit van het stedelijk leven wordt beïnvloed door digitalisering, en hoe bewoners en gemeenten hun grip daarop kunnen vergroten. Het consortium werkt met drie deelprojecten en neemt de Public Stack als uitgangspunt, om vanuit publieke waarden naar technologie te kijken.