Frank Vloet

Frank VloetLab Lead Maker Education Lab

Frank Vloet was lab lead van het Maker Education Lab van Waag. Dit lab richt zich op zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden: door middel van digitale fabricage-skills en ondernemerschap kunnen mensen van alle leeftijden experimenten aangaan en hun creativiteit vergroten. Zo kunnen ze hun plek in de samenleving (beter) vinden.

Voor hij lab lead werd, was Frank maker educator bij Waag. Hij maakte nieuwe makers, onderwijzers en bibliotheekmedewerkers wegwijs in maakonderwijs bij FabSchool en Maakplaats 021. Eerder werkte hij als manager bij Fab Lab Londen en het Creative Residency Program 72U.