Waag werkt met Stichting Tamino en het Leo Kannercollege in Leiden aan een bijzonder mediakunstproject voor leerlingen met autisme. Mediakunst wordt hierbij ingezet om de culturele en sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen met autisme in de bovenbouw te versterken en uit te breiden.

De aankomende twee jaar wordt door Waag aan een lesprogramma gewerkt gericht op kunst en maakonderwijs. We onderzoeken hoe 21ste-eeuwse vaardigheden kunnen worden verankerd in het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld door docenten te trainen in de toepassing van digitale fabricage en programmeren. Na afloop van het project worden de uitkomsten gedeeld met de cultuur- en onderwijssector.

Het Leo Kannercollege heeft een sterke ambitie om kunstonderwijs te verankeren in haar curriculum omdat dit precies aansluit bij de leer- en ontwikkelfases die hun leerlingen doorlopen gedurende hun schooltijd. Leren werkt anders bij leerlingen met autisme. De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt bij leerlingen met autisme grilliger en is minder voorspelbaar.

Tamino is een specialist op het snijvlak van cultuureducatie voor kinderen en jongeren met een beperking. Het Leo Kannercollege biedt onderwijs aan 300 leerlingen met autisme die onderwijs volgen op vmbo-tl, havo en vwo-niveau.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Fonds voor Cultuur Participatie.

Project duration

1 mrt 2020 - 1 jun 2021

Team