Aan de westrand van Amsterdam ligt het laatste stuk vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam: de Lutkemeerpolder. Sinds 2007 ontwikkelde de provincie Noord-Holland plannen om hier een bedrijventerrein te bouwen. Maar de Lutkemeerpolder heeft voor de stad een sociale en ecologische waarde die met de komst van het bedrijventerrein verdwijnt.

Stichting Voedselpark Amsterdam werkt aan een toekomst van de Lutkemeerpolder die de sociale en ecologische waarde behoudt: de polder als agro-ecologisch landschapspark. Een plek waar de gemeenschap zelf eigenaar van de grond is, waar stadsboeren ons eten verbouwen voor een betaalbare prijs, waar kennis wordt uitgewisseld over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit, en waar ruimte is voor buurtinitiatieven en sociale activiteiten.

Waag Futurelab en Voedselpark Amsterdam onderzoeken de relatie tussen Voedselpark Amsterdam en de buurt Amsterdam Nieuw-West. Wat voor relatie hebben de buurtbewoners met (lokaal) voedsel? Welke behoefte is er op het gebied van lokale voedselproductie en sociale activiteiten op een voedselpark? Welke ideeën uit de buurt zou het Voedselpark Amsterdam kunnen faciliteren? Voedselpark Amsterdam zal de resultaten gebruiken om hun visie voor de Lutkemeerpolder te ontwikkelen.

'The Future of Mud' - Esra Sakir

Van maart tot juni 2024 is Esra Sakir de artist-in-residence bij Voedselpark Amsterdam in samenwerking met Waag Futurelab. Met klei en keramische technieken onderzoekt Esra Sakir samen met buurtbewoners lokale en gemeenschappelijke voedselsystemen in Amsterdam Nieuw-West. Dit doet zij op het snijvlak van vrouwenemancipatie, interculturaliteit en milieu. Klei is nauw verbonden met de fundamentele elementen van het bestaan, waaronder aarde, vuur en water. Klei brengt veel leven: van een voedzame bodem voor planten tot de vruchten van die planten die ons weer voeden. Klei is ook een van de oudste materialen voor cultuuruitingen. In de zachte klei kunnen ideeën vormen krijgen. Klei wordt een object waarmee we delen: wij kunnen er voedsel in bewaren en kunnen onze visies van de toekomst erin bestendigen.

Red ons groen!

De bouw van het grootste distributiecentrum (7 voetbalvelden) wordt nu voorbereid. Als we niets doen, verliest Amsterdam een uniek en onvervangbaar groengebied. Je kunt helpen dit te voorkomen en Voedselpark Amsterdam te steunen door de petitie Red ons groen! te tekenen.

Project duration

1 feb 2024 - 31 dec 2024

Links

Team

Financiers

Partners