Judith Veenkamp

Judith VeenkampLead Urban Ecology Lab & Head of Life Programme

Judith Veenkamp is lead van het Urban Ecology Lab en head of Life programme bij Waag.

Judith heeft een passie voor nieuwe technologie en data als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Ze ontwerpt concepten en geeft projecten vorm om samen met burgers en stakeholders te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 

Eerder werkte Judith als communicatieadviseur op het snijvlak van bestuur, beleid en burger bij EMMA. Ze studeerde politicologie, Conflict studies en Human rights aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Naast haar werk bij Waag is Judith onderdeel van de stuurgroep van DataMission: een netwerk dat organisaties met een maatschappelijke missie verbindt aan datawetenschappers en ontwikkelaars.

Lopende projecten

Satellietbeeld Lutkemeerpolder
Urban Ecology Lab

Voedselpark Amsterdam

Waag Futurelab onderzoekt met Stichting Voedselpark Amsterdam en kunstenaar Esra Sakir de relatie tussen het voedselpark en de buurt Nieuw-West. Welke rol speelt voedsel en lokale voedselproductie voor de buurt?
Hackathon de groene stad
Smart Citizens Lab

Maatschappelijk initiatief in de energietransitie van Amsterdam

Hoe kan de positie van maatschappelijk initiatief versterkt worden, zodat zij in 2050 33% van de vraag naar elektriciteit en warmte kan produceren in de metropoolregio Amsterdam?
Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab

Wetenschap in de Wolken

In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.
Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab

Human Values for Smarter Cities

Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.
FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab

Imagining public connectivity

Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.
Platformcoöp Accelerator
Smart Citizens Lab

MeentCoop

Met een coalitie van maatschappelijke organisaties werkt Waag aan het versterken van de lokale, coöperatieve gemeenschapseconomie in de metropool Amsterdam.
Thermo-staat
Smart Citizens Lab

Thermo-staat

Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.
Opening Planet B @ Amsterdam Science Park
Urban Ecology Lab

T-Factor

Hoe kunnen we stads-initiatieven creëren op een inclusieve manier en voor een verscheidenheid aan levensvormen, zoals mensen, planten, dieren en microben?
NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab

NWA-route Smart Liveable Cities

Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.
Woman with sensor
Smart Citizens Lab

Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.

Afgesloten projecten

Mensen in een groene omgeving met op de achtergrond een kas met zonnepanelen
Smart Citizens Lab

Maatschappelijk Initiatief Energietransitie

In opdracht van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) werkte Waag Futurelab aan het ontwerp van een programma Maatschappelijk Initiatief Energietransitie.
expeditie toekomst
Smart Citizens Lab

Publiek-Civiele Samenwerking

In dit project onderzocht Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.
Waag_Microbiome Center_Gezond leven
Smart Citizens Lab

Beter Leven

Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.
Data visualisation - data graphics
Smart Citizens Lab

Shared Cities, Smart Citizens

Waag en twee partners voerden onderzoek uit naar de vraag hoe burgers meer invloed op- en in de slimme stad kunnen krijgen.
opening planet b
Smart Citizens Lab

Tipping the balance

Tipping the balance onderzoekt welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken.
Participatie Waternet
Smart Citizens Lab

Participatie @ Waternet

Waternet wil participatief werken waar mogelijk als standaardaanpak hanteren. Het Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.
Sentinel Citizen. (c) Copernicus, CAMS.
Smart Citizens Lab

Sentinel Citizen

Sentinel Citizen verbindt door burgers gemeten data over luchtkwaliteit met satellietdata van de European Space Agency.
Dutch Design Week - Embassy of Health
Smart Citizens Lab

Embassy of Health

Embassy of Health brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het snijvlak van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.
Cyclists in Amsterdam
Commons Lab

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we welke rol datacommons kunnen spelen bij het gebruik van fietsdata.
Digitale Identiteit visual
Future Internet Lab

Digitale Identiteitslab

Het Digitale Identiteitslab ging op zoek naar nieuwe ideeën, concepten en concrete tools voor een betrouwbare en veilige digitale identiteit.
Amsterdam Sounds project
Smart Citizens Lab

Amsterdam Sounds

Samen tools ontwikkelen voor burgerparticipatie en citizen science op het gebied van geluidsoverlast.
Co-creation navigator map
Co-creation Lab

Co-creation navigator

Co-creatie is een krachtige manier om complexe problemen aan te pakken en je professionele praktijk te innoveren.
MUV Buitenveldert
Future Internet Lab

Mobility Urban Values

Hoe kunnen burgers via 'gamification' betrokken worden bij het stimuleren van duurzame mobiliteitskeuzes?
Amsterdam IJ
Co-creation Lab

Cities-4-People

Cities-4-People is een driejarig Europees project, waarbij pilots worden uitgevoerd in vijf stedelijke en semi-stedelijke gebieden.