Judith Veenkamp

Judith VeenkampLead Urban Ecology Lab & Head of Life Programme

Judith Veenkamp is lead van het Urban Ecology Lab en head of Life programme bij Waag.

Judith heeft een passie voor nieuwe technologie en data als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Ze ontwerpt concepten en geeft projecten vorm om samen met burgers en stakeholders te komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 

Eerder werkte Judith als communicatieadviseur op het snijvlak van bestuur, beleid en burger bij EMMA. Ze studeerde politicologie, Conflict studies en Human rights aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Naast haar werk bij Waag is Judith onderdeel van de stuurgroep van DataMission: een netwerk dat organisaties met een maatschappelijke missie verbindt aan datawetenschappers en ontwikkelaars.

Lopende projecten

Wetenschap in de Wolken

Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab
In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijk Initiatief Energietransitie

Mensen in een groene omgeving met op de achtergrond een kas met zonnepanelen
Smart Citizens Lab
In opdracht van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) werkt Waag Futurelab aan het ontwerp van een programma Maatschappelijk Initiatief Energietransitie.

Human Values for Smarter Cities

Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab
Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.

Imagining public connectivity

FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab
Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.

MeentCoop

Platformcoöp Accelerator
Smart Citizens Lab
Met een coalitie van maatschappelijke organisaties werkt Waag aan het versterken van de lokale, coöperatieve gemeenschapseconomie in de metropool Amsterdam.

Publiek-Civiele Samenwerking

expeditie toekomst
Smart Citizens Lab
In dit project onderzoekt Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.

Thermo-staat

Thermo-staat
Smart Citizens Lab
Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.

T-Factor

Opening Planet B @ Amsterdam Science Park
Urban Ecology Lab
Hoe kunnen we stads-initiatieven creëren op een inclusieve manier en voor een verscheidenheid aan levensvormen, zoals mensen, planten, dieren en microben?

NWA-route Smart Liveable Cities

NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab
Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.

Hollandse Luchten

Woman with sensor
Smart Citizens Lab
Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.

Afgesloten projecten

Beter Leven

Waag_Microbiome Center_Gezond leven
Smart Citizens Lab
Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.

Shared Cities, Smart Citizens

Data visualisation - data graphics
Smart Citizens Lab
Waag en twee partners voerden onderzoek uit naar de vraag hoe burgers meer invloed op- en in de slimme stad kunnen krijgen.

Tipping the balance

opening planet b
Smart Citizens Lab
Tipping the balance onderzoekt welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken.

Participatie @ Waternet

Participatie Waternet
Smart Citizens Lab
Waternet wil participatief werken waar mogelijk als standaardaanpak hanteren. Het Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.

Sentinel Citizen

Sentinel Citizen. (c) Copernicus, CAMS.
Smart Citizens Lab
Sentinel Citizen verbindt door burgers gemeten data over luchtkwaliteit met satellietdata van de European Space Agency.

Embassy of Health

Dutch Design Week - Embassy of Health
Smart Citizens Lab
Embassy of Health brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het snijvlak van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Cyclists in Amsterdam
Commons Lab
In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we welke rol datacommons kunnen spelen bij het gebruik van fietsdata.

Digitale Identiteitslab

Digitale Identiteit visual
Future Internet Lab
Het Digitale Identiteitslab ging op zoek naar nieuwe ideeën, concepten en concrete tools voor een betrouwbare en veilige digitale identiteit.

Amsterdam Sounds

Amsterdam Sounds project
Smart Citizens Lab
Samen tools ontwikkelen voor burgerparticipatie en citizen science op het gebied van geluidsoverlast.

Co-creation navigator

Co-creation navigator map
Co-creation Lab
Co-creatie is een krachtige manier om complexe problemen aan te pakken en je professionele praktijk te innoveren.

Mobility Urban Values

MUV Buitenveldert
Future Internet Lab
Hoe kunnen burgers via 'gamification' betrokken worden bij het stimuleren van duurzame mobiliteitskeuzes?

Cities-4-People

Amsterdam IJ
Co-creation Lab
Cities-4-People is een driejarig Europees project, waarbij pilots worden uitgevoerd in vijf stedelijke en semi-stedelijke gebieden.