Emma Schep door Jimena Gauna voor Waag

Emma SchepCommunicator

Emma Schep werkt bij Waag als communicator voor de onderzoeksgroep Life (Smart Citizens Lab en Urban Ecology Lab).

Naast haar werk bij Waag, werkt Emma als design researcher bij KETTER&Co. Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van Utrecht en volgde de master Gender & Postcolonial studies. Ze behaalde een master in Information Design aan de Design Academy Eindhoven.

Lopende projecten

Hollandse Luchten IJmond Bijeenkomst
Smart Citizens Lab

Pilot houtstook meten

In deze pilot onderzoekt Waag samen met bewoners, TNO en de Omgevingsdienst IJmond of we houtstook kunnen meten met sensoren.
Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab

Wetenschap in de Wolken

In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.
Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab

Human Values for Smarter Cities

Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.
FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab

Imagining public connectivity

Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.
Thermo-staat
Smart Citizens Lab

Thermo-staat

Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.
Opening Planet B @ Amsterdam Science Park
Urban Ecology Lab

T-Factor

Hoe kunnen we stads-initiatieven creëren op een inclusieve manier en voor een verscheidenheid aan levensvormen, zoals mensen, planten, dieren en microben?
NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab

NWA-route Smart Liveable Cities

Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.
Woman with sensor
Smart Citizens Lab

Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.