Emma Schep door Jimena Gauna voor Waag

Emma SchepCommunicator

Emma Schep werkt bij Waag als communicator voor de onderzoeksgroep Life (Smart Citizens Lab en Urban Ecology Lab).

Naast haar werk bij Waag, werkt Emma als design researcher bij KETTER&Co. Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit van Utrecht en volgde de master Gender & Postcolonial studies. Ze behaalde een master in Information Design aan de Design Academy Eindhoven.

Lopende projecten

Wetenschap in de Wolken

Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab
In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Human Values for Smarter Cities

Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab
Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.

Imagining public connectivity

FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab
Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.

Thermo-staat

Thermo-staat
Smart Citizens Lab
Samen met bewoners, onderzoeksjournalisten en wetenschappers onderzoekt Waag de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.

NWA-route Smart Liveable Cities

NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab
Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.

Hollandse Luchten

Woman with sensor
Smart Citizens Lab
Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin burgers van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.