Middeleeuwse koorbanken vertellen een verhaal. Over hoe kerken gebruikt werden, over religieuze symboliek maar ook over vaardige ambachtslieden. Het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) van de afdeling Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit heeft veel kennis over koorbanken en hun context beschikbaar. Samen met het CKD ontwikkelde Waag een prototype van een mobiele applicatie die de middeleeuwse beeldtaal en bijbehorende verhalen toegankelijk maakt voor een breder publiek.

De koorbanken zijn rijk versierd met houtsnijwerk met voorstellingen van fantasiewezens, mensentypen, dieren, spreekwoorden en fabels en bevinden zich in het koor - een specifiek deel - van een kerk. Het te ontwikkelen prototype is een proof of concept en zal de vorm krijgen van een interactief gebedenboek dat de bezoeker van een kerk uitnodigt het koor te bezoeken en zich te verdiepen in de context van die plek en de koorbanken. Het prototype wordt met publiek geëvalueerd in de Grote Kerk te Breda en de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten in kortlopende pilots.

meSch

Voor de ontwikkeling van het prototype werd gebruik gemaakt van het meSch platform (Material EncounterS with digital Cultural Heritage). In het meSch project is een redactioneel platform ontwikkeld om de interactie met en tussen museumobjecten te versterken door middel van digitale media (een Internet of Things platform). Dit platform maakt gebruikt van 'recepten' die de interactie tussen bezoekers van een specifieke installatie en de benodigde ingrediënten (zijnde hardware en media) beschrijven. De recepten zijn herbruikbaar en aanpasbaar voor nieuwe contexten.

CDK

Het CDK verzamelt al sinds 2005 afbeeldingen en gegevens over koorbanken in West-Europa, en in het bijzonder Nederland, Vlaanderen en het Duitse Rijnlandgebied. De digitale verzameling heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek naar deze objecten en de laatmiddeleeuwse beeldtaal te ondersteunen. In de database zijn inmiddels meer dan 4.000 afbeeldingen bijeengebracht. Net als veel andere onderzoeksinstellingen zoekt het CDK naar nieuwe manier om hun onderzoek relevant te maken voor een groter publiek door de inzet van digitale technologie.

Project duration

1 jan 2018 - 1 jul 2018

Links

Team

Financiers

  • Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CDK)

Partners

  • Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CDK)
  • eCTRL Solutions
  • meSch