Een Fair Meter is een smart energiemeter, gemaakt van herbruikbare materialen, afkomstig van sociaal verantwoorde bronnen, waarbij er sprake is van een sociaal verantwoord productieproces. Doel is om een maximaal niveau van transparantie te bereiken in de gehele productieketen, vanaf de winning van de ruwe grondstoffen, de productie en logistiek tot aan de installatie, het (her)gebruik en management van de data en software.

Belangrijk aspect in de ontwikkeling van de Fair Meter is een 'resources label', waarmee van alle gebruikte materialen in de productieketen de oorsprong en bewerking kan worden vastgelegd. Het circulair ontwerp van de meter richt zich met name op herbruikbaarheid van materialen, waarbij zo min mogelijk afval ontstaat en een zo groot mogelijke kans is op een tweede leven.

Green Deal

Op 12 november 2013 werd de Green Deal voor de ontwikkeling van de Fair Meter gesloten, een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid, kennisinstituten en netbeheerders. Tot de partners die de Green Deal tekenden behoorden Stedin, Alliander, Cogas, Waag en Amsterdam Smart City. De Green Deal partners hadden als doel het Fair Meter concept tot een business case te ontwikkelen, waarbij op termijn de introductie van een dergelijke meter gerealiseerd kon worden.

Een 100% Fair Meter kan alleen bereikt worden als er een nauwe samenwerking ontstaat tussen consumenten, leveranciers en producenten, kennisinstituten en de overheid. Daarom streefde het Fair Meter Initiative naar volledige transparantie in de ontwikkeling in het algemeen en de acties ten aanzien van de Green Deal in het bijzonder. In 2016 is de Green Deal afgesloten en is focus komen te liggen op de ontwikkeling van de Fair Meter samen met de leveranciers.

De originele website voor het initiatief is nog beschikbaar in pdf-vorm en als zip-bestand.

Project duration

12 nov 2013 - 1 mrt 2016

Publications

Financiers

  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Partners

  • Alliander