Project

FIT

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en ook de overheid stuurt op een samenleving waar mensen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Een ondersteuningspakket op maat bepalen betekent een combinatie maken van producten en diensten die is afgestemd op de fase van dementie en de specifieke situatie. Voor degene met dementie, zijn of haar mantelzorger en zorgverlener is het echter nog moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft.

Dit probleem pakken we in FIT aan door behoeften en aanbod in kaart te brengen en door middel van een keuzehulp een passend, persoonlijk pakket van oplossingen aan te bieden.

Mensen met dementie staan in het project centraal; binnen 'living labs' in Amsterdam en Hilversum worden zij geïnterviewd, participeren ze in co-design sessies en testen oplossingen. De kennis over (bruikbare) oplossingen wordt breed gedeeld met de betrokkenen (mensen met dementie, mantelzorgers en zorginstellingen) om tot betere keuzes en passende pakketten te komen. De betrokkenheid van bedrijven uit de creatieve sector zorgt er voor dat de huidige producten en diensten worden verbeterd en er nieuwe product/dienst combinaties en samenwerkingen ontstaan voor betere oplossingen.

Wat is de rol van het Creative Care Lab?
Het Creative Care Lab richt zich binnen FIT op de behoeften van de gebruikers, betrekt hen in co-creatie sessies en kritische designsessies om zo te komen tot oplossingen die aansluiten bij de behoeften. Binnen challenges en bijeenkomsten wordt deze kennis gedeeld met het MKB om zo hun oplossingen aan te passen op de behoeften.

Partners in dit project zijn: Hogeschool van Amsterdam; VuMC, afdeling Psychiatrie; VU, Sociologie; Amsterdam Health & Technology Institute; TNO; Hilverzorg; Vivium Zorggroep; AMSTA; Alzheimer NL, afdeling Gooi en Omstreken; Stichting Mantelzorg en Dementie. Het project wordt gefinancierd door het Create Health programma, een initiatief van ZonMW, Health~Hollland en CLICKNL.

Projectduur: 
01-01-2016 tot 31-01-2018