De 'Mood Room' was een door Waag ontwikkelde interactieve installatie gemaakt binnen het kader van het onderdeel Play van het COMMIT onderzoeksprogramma. Het maakt gebruik van 'embodied learning': een vorm van leren waarbij gebruikers hun hele lichaam inzetten om tot resultaten te komen. 

In embodied learning-omgevingen staat de interactie tussen lichaam en ruimte centraal. Het lichaam zelf en fysieke bewegingen vormen daarmee een belangrijke interface voor leren in hybride omgeving (zowel virtuele als fysieke omgeving). De gedachte is dat door de fysieke interactie ervaringsgericht leren wordt gestimuleerd. Wearables, tastbare intelligente objecten, sensortechnologie, motion-tracking en interactieve video stimuleren leerlingen om op een nieuwe manier te leren, vanuit hun eigen lichamelijke handelingen.

De Mood Room had als doel het welzijn van jongeren te vergroten. Veel jongeren hebben moeite met het communiceren over en het reguleren van hun gevoelswereld. Vanaf het 14e levensjaar ontwikkelen zich steeds meer sociaal-emotionele competenties, waarvan velen een basis hebben in empathie. Het is de basis om later bewust om te gaan met emoties en gelukkig(er) te worden. Precies daar is het punt waar Waag aanhaakt met de interactieve installatie die werd ontwikkeld voor Play.

Een intuïtieve installatie, bediend via bewegingssensor Kinect en dus zonder afstandsbediening of mondelinge opdrachten, gegrond op de principes van embodied cognition. Embodied cognition is een opkomend onderwerp in onderzoek binnen de sociale psychologie en neuropsychologie en stelt dat ons lichaam en zintuigen onze cognities beïnvloeden en andersom, dat cognities onze lichamelijke acties beïnvloeden. Een onderwerp wat hieronder valt is het communiceren van emoties via visuele cues, zoals kleur en patronen.

De Mood Room werd met diverse jongeren in diverse settings getest en gedurende de ontwikkelfase diverse keren aangepast. Voor COMMIT/ Play werd ook een andere embodied learning installatie gemaakt i.s.m. Marloeke van der Vlugt.

Project duration

1 jan 2013 - 2 okt 2014

Links

Publications

Financiers

  • COMMIT