Het project Sentinel Citizen dankt haar naam aan de Europese Sentinel-satellietfamilie. Het stelt een nieuw familielid voor, een betrokken burger die de kwaliteit van de leefomgeving observeert.

Als een pilot in het kader van het Citizen Science Earth Observation Lab (CSEOL) initiatief van de European Space Agency (ESA), wil dit project een model van burgerwetenschappelijke actie demonstreren. Burgers doen hier niet alleen vrijwilligerswerk voor top-down wetenschappelijk onderzoek, maar ze zijn ook betrokken omdat ze begrijpen dat wetenschappelijk onderbouwde acties cruciaal zijn voor hun kwaliteit van leven.

Sentinel Citizen maakt gebruik van milieugegevens die door burgers zijn verkregen in het project Hollandse Luchten. Het project werkt met gegevens verzameld door lokale gemeenschappen van Noord-Holland waar zware industriële vervuiling plaatsvindt, in samenwerking met beleidsmakers, toezichthouders en aardobservatie-experts. De gegevens die zijn verkregen tijdens Hollandse Luchten worden gecombineerd met atmosferische satellietgegevens van de Sentinel 5P en met voorspellingen van de Copernicus Atmospheric Model Service.

Dit project wordt mogelijk gemaakt als onderdeel van het Citizen Science Earth Observation Lab (CSEOL). CSEOL is een initiatief gefinancierd door de European Space Agency en gecoördineerd door IHE Delft Institute for Water Education.

Project duration

1 sep 2019 - 31 dec 2020

Team

Financiers

Partners

  • IHS (Erasmus University Rotterdam)