Technologiebeleid voor het middenbestuur

Duration: -

In het kader van de innovatieve dialoog uit het coalitieakkoord wil de Provincie Utrecht haar ambitie in kaart brengen voor het nieuwe beleidsgebied digitalisering en dataficering.

Waag ondersteunt de provincie hierin op twee manieren: via een seminar op 4 december 2019 in de statenzaal van de Provincie Utrecht en via een publicatie naar aanleiding van dit seminar.

De nadruk van het seminar ligt nadrukkelijk ook op de ethische en maatschappelijke relevantie van het datalandschap voor de burger. Het middenbestuur wil een kader dat aangeeft waar verantwoordelijkheden liggen, dat bij afwegingen kan worden gebruikt en politieke borging biedt voor bestuurlijke en beleidsmatige afwegingen en handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk.

Een uitgebreid verslag van het seminar is hier te lezen. De publicatie zal in het voorjaar van 2020 worden gepresenteerd.

Een fotoverslag van de middag is te vinden op Flickr