Maker Education Lab

Contactpersoon

Technologie is onderdeel van onze cultuur en neemt daarbij een steeds dominantere rol in onze samenleving in. Burgers zouden daarin technologie niet alleen moeten ‘consumeren’ maar mede moeten ontwerpen en hier de kennis over moeten doorgeven aan toekomstige generaties. Daarvoor is het belangrijk om maakonderwijs binnen en buiten scholen aan te bieden aan alle kinderen.

Het maker education lab onderzoekt hoe een maker-mindset en 21-eeuwse vaardigheden daarbij kunnen helpen, zodat mensen (beter) hun plek in de samenleving vinden. Leren vanuit maak-perspectief is leren (door te) maken en verbindt hoofd en hart.

We richten ons zowel op (basis- en secundair) onderwijs als op levenslang leren, op leerlingen én professionals. Zij leren dat technologie niet heilig is en ontwikkelen een actieve, kritische en zelfredzame houding. Onze ambitie is Maker Access for All.

Het Maker Education Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.