Maker Education Lab

Contactpersoon

In een meer en meer door technologie gedomineerde maatschappij is het belangrijk kritisch te kunnen omgaan met die technologie. Het lab onderzoekt hoe een maker-mindset en 21-eeuwse vaardigheden daarbij kunnen helpen, zodat mensen (beter) hun plek in de samenleving vinden. Leren vanuit maak-perspectief is leren (door te) maken en verbindt hoofd en hart.

We richten ons zowel op (basis- en secundair) onderwijs als op levenslang leren, op leerlingen én professionals. Zij leren dat technologie niet heilig is en ontwikkelen een actieve, kritische en zelfredzame houding. Onze ambitie is Maker Access for All.

Het Maker Education Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.