In het Europese consortium en onderzoeksproject Artsformation onderzoekt Waag wat de rol van de kunsten in een digitale samenleving is. Hoe kan kunst helpen maatschappelijke uitdagingen te vertalen naar mogelijkheden voor iedereen? Hoe kunnen we zorgen dat iedereen mee kan in deze ‘vierde industriële revolutie’? En hoe vertalen we de opgedane artistieke kennis en expertise om beleid en de toekomst vorm te geven? 

Het internet of things, sociale media, artificiële intelligentie, smartphones: veel technologie is niet meer weg te denken uit ons moderne leven. Het heeft onze levens ingrijpend veranderd en zal dit voorlopig blijven doen. Hoewel het ons veel vrijheid, sociale interactie en andere voordelen heeft gebracht, hangt niet overal de vlag uit voor deze digitale transformatie. Verkiezingen worden digitaal beïnvloed, datasets zijn vertalingen van vooroordelen en onbespied door de stad lopen lijkt niet meer mogelijk. Zoals vaker het geval is bij ingrijpende maatschappelijke verandering, spelen kunst en kunstenaars een belangrijke rol. Ze schetsen een toekomstbeeld, reflecteren of huidige wrijving of helpen met het begrijpen van abstracte concepten.

‘Hoe mobiliseren we kunst en kunstenaar om de digitale samenleving toegankelijk te maken voor iedereen?’ 

Waag is in Artsformation verantwoordelijk voor het onderzoek naar artistieke methodes en producties om de digitale transformatie op een inclusieve en eerlijke manier te benaderen. We zullen daarbij nauw samenwerken met kunstenaars en publiek om te leren hoe we vanuit een artistieke benadering digitale en maatschappelijke problematiek kunnen bespreken en behandelen. 

Uit Artsformation kwamen de volgende publicaties voort:

Project duration

1 mei 2020 - 30 sep 2023

Links

Team

Financiers

EU - Horizon 2020 programme

Partners

  • Nowegian Business School
  • Copenhagen Business School
  • LATRA
  • FACT Liverpool
  • Transmediale
  • KEA European Affairs
  • European Alternatives
EU official flag

Artsformation has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 870726.

Gerelateerde artikelen