Dutch Design Week

Duration: -

Waag is inmiddels een vaste verschijning op de jaarlijkse Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. We richten er tentoonstellingen in en organiseren een onderdeel van het programma of nemen eraan deel. Ook bezoeken jaarlijks een aantal medewerkers de DDW.

DDW is inmiddels niet meer weg te denken als jaarlijks design evenement. Het is een van de grootste in zijn soort van Europa. Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten.

DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.