Embassy of Health

Duration: -

De Embassy of Health is een platform om nieuwe aanpakken voor de uitdagingen op het gebied van gezondheid te verkennen. Daarbij stimuleren we creatief en disruptief denken om burgers, patiënten, zorgprofessionals en beleidsmakers te ondersteunen in hun rol om de mogelijkheden van design voor de toekomst van de zorg te begrijpen en te vervullen. De ambassade is een open platform voor participatie in de zorg, en cross-over samenwerkingen in de gezondheidszorg stimuleert.

De Embassy of Health is een uniek samenwerkingsverband tussen Waag, Philips Design, Máxima Medisch Centrum, U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Dutch Design Foundation.

Met de jaarlijkse tentoonstelling Chronic Health - tijdens de Dutch Design Week - toont de Embassy of Health de kracht van design bij transities in de zorg. Om deze transities te kunnen doorgronden, helpt het om dit te verbeelden. Dat is waar ontwerpers bij uitstek in uitblinken, en wat we ook wel ontwerp kracht noemen. Als we die kunnen inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de zorg, kunnen we samen zoeken naar een nieuwe, en mogelijk betere, oplossingen voor de toekomst.