Universiteiten en bibliotheken werken steeds vaker samen met burgers aan het creëren, analyseren en verspreiden van kennis. In deze samenwerking wordt steeds meer gebruik gemaakt van burgerwetenschap: onderzoek dat met of door burgers gedaan wordt. De online omgeving is een belangrijke plek waar universiteiten, bibliotheken en diverse groepen burgerwetenschappers met elkaar in contact kunnen komen.

Echter ontbreken online tools en platformen waarin publieke waarden gewaarborgd zijn. Veel platformen en tools zijn vormgegeven door grote technologiebedrijven. Denk bijvoorbeeld aan platformen als Twitter of LinkedIn. Hun businessmodel is gebouwd op het verzamelen en verkopen van data. Er is behoefte aan een ecosysteem van tools en platformen die gestoeld zijn op publieke waarden en gebouwd op transparante wijze. KennisCloud, een platform ontwikkeld door bibliotheken, voorziet in die behoefte.

KennisCloud

KennisCloud is een platform waar community's, (burger)wetenschappers en kennisinstellingen samen kunnen werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Het is een plek waar mensen elkaar op gelijkwaardig niveau ontmoeten, kennis wordt ontwikkeld en verbindingen tot stand komen. Ontmoetingen en kennisuitwisseling vinden plaats zowel online op het platform als offline tijdens lokale kennisbijeenkomsten. Hierdoor biedt KennisCloud veel kansen voor burgerwetenschappers en wetenschappers om samenwerkingen op te zetten en gemeenschappen te ontwikkelen rondom kennisuitwisseling. Maar hoe willen gebruikers deze hybride plek gebruiken en vormgeven?

Waag Futurelab doet ontwerpend onderzoek naar de ontwerpeisen die nodig zijn om KennisCloud verder te ontwikkelen. Waag neemt in dit onderzoek het Public Stack model als uitgangspunt. Dat model legt de wereld achter technologie bloot: het maakt zichtbaar welke ideeën en beslissingen ten grondslag liggen aan het ontwerp van het product. De verschillende technische componenten die samen nodig zijn om een digitale dienst te leveren noemen we een stack (stapel).  Dat varieert van fysiek (hardware) en virtueel (data) tot conceptueel (verdienmodel). Het Public Stack model wordt gebruikt om publieke waarden te integreren in iedere laag van de KennisCloud-stack. In dit (her)ontwerpproces van KennisCloud betrekt Waag toekomstige gebruikers.