Jikke van den Ende door Jimena Gauna

Jikke van den EndeProject Manager

Jikke van den Ende werkt als projectmanager bij de Life-groep van Waag, met de thema's burgerwetenschap, slimme steden en ecologie in haar portfolio. 

Jikke volgde de master Artificial Intelligence aan de VU, nadat ze haar bachelor Beta Gamma behaalde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is specifiek geïnteresseerd in de ethiek achter technologie. Zoals de rol van algoritmen, data en zelf-lerende machines in de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Hoe kunnen deze worden ontworpen en worden ingezet op basis van publieke waarden? Daarnaast onderzoekt Jikke graag hoe van ruwe data een inzichtelijke en begrijpelijke data-analyse gemaakt kan worden voor iedereen.

Lopende projecten

Hackathon de groene stad
Smart Citizens Lab

Maatschappelijk initiatief in de energietransitie van Amsterdam

Hoe kan de positie van maatschappelijk initiatief versterkt worden, zodat zij in 2050 33% van de vraag naar elektriciteit en warmte kan produceren in de metropoolregio Amsterdam?
Screen with ChatGPT
Future Internet Lab

Maatschappelijke onderzoeksagenda voor AI

Onderzoekers op het gebied van AI beter bewust maken van de vragen en zorgen die er rond dit onderwerp in de maatschappij leven.
Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab

Wetenschap in de Wolken

In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.
Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab

Human Values for Smarter Cities

Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.
FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab

Imagining public connectivity

Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.
Big Data
Future Internet Lab

Ondersteuning NWA Route: Waardecreatie door verantwoorde AI en Big Data

Beleidsmakers, private ontwikkelaars en wetenschappers bespreken vragen over big data van de Nationale Wetenschapsagenda.
NWA route Smart Liveable Cities
Smart Citizens Lab

NWA-route Smart Liveable Cities

Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA-route Smart Liveable Cities, waarin we wetenschap en het netwerk rond slimme steden aan elkaar verbinden.
Woman with sensor
Smart Citizens Lab

Hollandse Luchten

Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin inwoners van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.