Participatie @ Waternet

Duration: -

Waternet heeft in meerdere succesvolle projecten samengewerkt met burgers, de private sector en (semi-)overheidsinstellingen. In de toekomst wil Waternet deze participatieve manier van werken, waar mogelijk en relevant, als standaardaanpak gaan hanteren. Waags Smart Citizens Lab helpt Waternet met het opzetten van pilots op de weg naar nieuw beleid.

In deze fase heeft Waternet behoefte aan een framework voor de participatieve manier van werken. Het is hierbij nodig dat mensen en partijen van zowel binnen als buiten Waternet betrokken worden wanneer er vraag is naar participatietrajecten en citizen science-projecten. Met het framework moet het mogelijk worden dat de hele organisatie van Waternet structurele impact ondervindt van de projecten, in plaats van de situatie waarin losse projecten incidenteel effect hebben. Het framework zal bestaan uit praktische stappen en een procesontwerp, afgestemd op de specifieke behoeften van Waternet.

We creëren dit framework uiteraard op een participatieve manier. We co-creëren met de koplopers op het gebied van participatief werken uit zeer diverse onderdelen van de organisatie, in opdracht van Waternets onderzoeks- en innovatieteam.

Het framework voor Waternet wordt gebaseerd op het Making Sense-framework, waarbij burgers en belanghebbenden hun leefomgeving in kaart brengen (veelal met sensoren). Vervolgens analyseren ze deze data en ontwerpen ze samen oplossingen en interventies, met als doel een leefbare omgeving te creëren.