Met de digitalisering van stedelijke omgevingen neemt de hoeveelheid geproduceerde en gebruikte data in hoog tempo toe. Data in de context van een stad kun je zien als een gedeelde bron: een commons beheerd door gemeenschappen met als doel hun duurzaamheid en inclusiviteit te verzekeren. Deze vormen een alternatief voor door staat of markt gedomineerde vormen van smart city governance.

Dit project onderzoekt de voorwaarden om een toekomstige slimme stad te bouwen. Het richt zich op welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Publieke waarden en de rechten en behoeften van burgers spelen een centrale rol bij het aanpakken daarvan.

In deze NWA-call voor kleine projecten onderzoekt en ontwikkelt het Smart Citizens Lab een concept van datacommons en verkent het de waarde voor stadsdynamiek. De gemeenschap die bij de governance betrokken is, bestaat uit belanghebbenden, waaronder burgers. Ze produceren en beheren data en creëren gezamenlijk maatschappelijke waarde. We onderzoeken de rollen van de belanghebbenden, de manier waarop omgaan wordt met de gegevens en hoe het concept van een datacommons het mogelijk maakt om stedelijke uitdagingen aan te pakken.

Project duration

31 jan. 2021 - 30 jun. 2021

Links

Team

Partners

  • Universiteit Utrecht
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • TU Delft

Financiers

  • NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek