In Europa is de gender inkomenskloof van 14% nog steeds een feit. Dit betekent dat vrouwen bijvoorbeeld maar 86 euro krijgen terwijl mannen 100 euro verdienen voor precies hetzelfde werk. shemakes zet (toekomstige) vrouwelijk innovators in de duurzame mode-industrie in hun kracht met behulp van inspiratie, vaardigheden en netwerken. Het doel? Het overbruggen van de genderkloof in de textiel- en mode-industrie. 

De uitdaging
Verscheidene projecten en initiatieven hebben zich al gericht op het overbruggen van de genderkloof in sectoren als wetenschap, technologie en andere beta disciplines. shemakes richt zich nu specifiek op de empowerment van vrouwen in de textiel- en mode-industrie, omdat vrouwen in die sector op dit moment vooral oververtegenwoordigd zijn in de lager betaalde banen. Hun posities posities worden beïnvloed door systematische gender ongelijkheid, waarbij hun natuurlijk en aangeleerde vaardigheden vaker lager worden ingeschat in traditionele bedrijfsstructuren.

Wie is shemakes?

redu
Photo: Redu

Shemakes is een tweejarig, door de Europese Commissie gesteund initiatief met een consortium van 10 partners in zeven landen. Om het doel te bereiken, worden twee innovatie ecosystems gemobiliseerd in de textiel- en kledingindustrie. 

 1. Fabricademy, een textiel academie die qua structuur is gebaseerd op Fab Academy: wereldwijd gedistribueerd digitaal analoog onderwijs in binnen het FabLab netwerk. Fabricademy brengt meer gendergelijkheid in de momenteel door mannen gedomineerde maakcultuur.
 2. Textile and Clothing Business Labs (TCBL) foundation, een netwerk van meer dan 50 textiellabs die elk een innovatieve gemeenschap hebben met een meerderheid van vrouwen in leidende rollen.

De ervaring, bestaande praktijk en het onderzoek van deze twee ecosystemen zullen een vruchtbare voedingsbodem vormen voor het emanciperen van de textiel- en kledingindustrie. 

Laten we de genderkloof overbruggen!
Praktisch gezien streeft shemakes ernaar om haar uitdaging te tackelen langs drie strategische assen: 

● Het voorzien in innovatieve leerpaden zoals workshops voor meisjes en vrouwelijke innovators, in drie verschillende leeftijdsgroepen

● Ondersteuning bij ondernemerschap en het linken van contacten door lokale gemeenschappen en bedrijven te betrekken bij gezamenlijke activiteiten en co-creatie workshops. Dit zal vervolgens leiden tot nieuwe innovatieprojecten en ondernemingsideeën 

● Het delen van inspirerende verhalen van rolmodellen zoals vrouwelijke innovators, ontwerpers, onderzoekers en ondernemers, in de gemeenschap van meisjes en vrouwen 

Resultaten
shemakes verwacht om concrete impact te realiseren in de textiel- en kledingindustrie in minstens tien Europese landen en een routekaart te maken voor beleidsverandering, waardoor het werk uitgevoerd kan worden op een grotere schaal. We hebben een meer circulaire, duurzame mode-industrie voor ogen vanuit het idee van gelijkheid, innovatie en openheid. Een mode-industrie waarin vrouwelijke creativiteit, ambachtschap en compassie worden herkend als de motor van succes. 

Meer weten?
shemakes.eu

Project duration

8 feb 2021 - 8 feb 2023

Links

Team

Partners

 • Institute for Advanced Architecture of Catalonia
 • TCBL-CEDECS
 • Onl’Fait
 • Fab Lab León
 • Makesense
 • The Tavistock Institut gGmbH
 • REDU
 • Matrix
 • Flod
EU official flag

This project has received funding from the European Commission under the H2020-DT-ICT-03-2020 call under Grant Agreement number 101006203.