De aarde warmt op. Hoewel er veel onderzoek gedaan wordt naar die opwarming, weten we maar weinig over wat het met mensen zelf doet. In talloze Nederlandse huurwoningen warmen de slaapkamers in de zomer flink op. En dat kan leiden tot hittestress. Samen met het onderzoeksjournalistieke platform Argos van de VPRO doet Waag daarom onderzoek naar die hittestress. Hoe? Door te onderzoeken hoe journalisten en burgers een gelijke rol kunnen spelen in het maken van verhalen: Waag zet citizen science oftewel burgerwetenschap in, en Argos journalistiek.

Het project heet Thermo-staat en we onderzoeken of journalistiek en publiek op gelijkwaardig niveau kunnen samenwerken aan journalistieke producties over hittestress. Waag en Argos voorzien daarbij een grote rol voor burgerwetenschap: daarmee kunnen we kennis verzamelen over de gevolgen van hete zomers op het leefklimaat in huurwoningen. In het project Thermo-staat test Waag een aantal aannames over de inzet van digitale platforms voor burgermeetnetwerken. Aan welke eisen moet zo'n digitaal platform voldoen om samenwerking tussen burgers en journalisten op een gelijkwaardige manier mogelijk te maken?

Daarnaast onderzoekt Waag hoe een burgermeetnetwerk rondom hittestress eruit zou moeten zien. Welke data over hittestress zijn er al, en welke data zouden we met behulp van burgerwetenschap kunnen toevoegen? Welke meetinstrumenten zijn daarvoor nodig en wat vraagt dat van de burgerwetenschappers? Hoe kunnen we de data zo visualiseren dat ze van waarde zijn voor de burgerwetenschappers? Als de validaties van dit onderzoek genoeg aanleiding geven, is de ambitie dat Waag in de zomer van 2022 aan dit burgermeetnetwerk zal gaan bouwen.

Project duration

12 okt. 2021 - 31 mrt. 2022

Links

Team

Partners

  • VPRO Argos
  • NPO Innovatie

Financiers

  • NPO Innovatie

Thermo-staat wordt uitgevoerd in opdracht van NPO Innovatie.