Een groeiend aantal mensen heeft overgewicht en er is sprake van een stijging van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Daarbij lopen vooral mensen met een lagere sociaal-economische status een hoger gezondheidsrisico. Daarnaast heeft onze huidige voedselproductie negatieve gevolgen voor de ecologie van onze planeet. Om een gezonde toekomst voor mensen en planeet mogelijk te maken is het cruciaal dat we overstappen op duurzame en gezonde voedselconsumptie. Hoe kunnen we mensen daartoe stimuleren? En waarom is dat, ondanks de bestaande kennis en beschikbare duurzame producten, tot op heden niet gelukt? 

Tipping the balance is een samenwerking met Wageningen Universiteit (WUR) en Ahold Delhaize. We combineren key enabling methodologieën uit de creatieve industrie op het gebied van gedrag en empowerment met onderzoek en expertise op het gebied van voedselomgevingen, gezonde leefstijlen, eetgedrag en de markt.

Het doel van Tipping the balance is te onderzoeken welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken. Voor dit project zet Waag de onderzoeksmethodes vanuit haar Creative Care Lab en Co-creation Lab in. We onderzoeken welke fundamentele verschijnselen van invloed zijn bij belanghebbenden (burgers, beleidsmakers, voedselindustrie) om tot maatschappelijke acceptatie van nieuwe voedselomgevingen te komen.

Project duration

1 sep 2021 - 31 dec 2022

Links

Team

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.