Van metaal smeden tot het Staphorster stipwerk: het uitoefenen van ambachten (crafts) dreigt in rap tempo te verdwijnen. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Ondanks de inspanningen om oude ambachten op te nemen in de nationale lijst immaterieel erfgoed blijft de vraag hoe je deze ambachten levendig houdt. Hoe ga je van het louter conserveren van kennis over ambachten naar het duurzaam overdragen ervan? Hoe kan de traditionele ambachtelijke kennis worden overgedragen aan volgende generaties en welke rol speelt technologie hierin? Tracks4Crafts onderzoekt en transformeert de overdracht van traditionele ambachtelijke kennis om de maatschappelijke en economische waardering van ambachten te vergroten en ze af te stemmen op een toekomstgerichte erfgoedbenadering in Europa. Doel: de waardering van ambachten nieuw leven inblazen en een toekomstbestendige overdrachtsvorm ontwikkelen met behulp van digitale technologieën. 

Om dit doel te bereiken worden vier ‘sporen’ (‘tracks’) gehanteerd waarin we

  • leerprocessen transformeren in fysieke ruimtes waarin ambachtelijke mensen samenwerken (in high-tech omgevingen, waaronder fablabs en maker spaces etc.),
  • nieuwe digitale technologieën ontwikkelen die de overdracht van traditionele ambachtelijke kennis verbeteren en transformeren,
  • hulpmiddelen en instrumenten ontwikkelen waarmee de waarde van de geproduceerde traditionele ambachtelijke kennis kan worden vastgelegd en geoptimaliseerd (bedrijfsmodellering, certificering en bescherming van eigendom), en
  • netwerken creëren om de maatschappelijke en economische waarde van traditionele ambachtelijke kennis te bevorderen en te verspreiden. 

De uitdaging

Verscheidene projecten en initiatieven hebben zich al gericht op het toekomstbestendig maken van ambachten door middel van digitalisering. Ambachten worden gewaardeerd als erfgoed maar zijn nog steeds vaak slecht geïntegreerd in high-tech omgevingen (zoals fablabs en maker spaces) en productontwikkeling. De uitdaging voor Tracks4Crafts ligt in het vinden van manieren om ambachten te beschermen en versterken en tegelijkertijd hun economische en maatschappelijke waarde te bevorderen. Hoe kun je de uniciteit van een ambacht en haar gereedschap behouden en tegelijkertijd innoveren? 

Wat is Tracks4Crafts?

Tracks4Crafts is een vierjarig, door de Europese Commissie gesteund initiatief met een consortium van 15 partners in elf landen.

Tracks4Crafts-waag

Wat doet Waag?

Waag’s TextileLab en kunstenaar Marloeke van der Vlugt slaan de handen ineen. Het TextileLab Amsterdam is een laboratiorium voor mode en textiel waar wordt geëxperimenteerd met vakmanschap, erfgoed, technologie, digitale fabricage en biologie. Marloeke van der Vlugt is een kunstenaar en designer die opereert op het snijvlak van theater, audiovisuele uitingen en tastbaarheid en aanrakingen. Zij maken onderdeel uit van een tweeledige pilot waarin wordt geëxperimenteerd met het vormgeven van ‘craftsperson 2.0’ en het ontwikkelen van bijpassend leermateriaal. 

Resultaten

Tracks4Crafts verwacht dat de formats voor leren en tools voor certificatie en validatie de economische en culturele barrières bij ambachtslieden aanpakt. Bijvoorbeeld het besef dat leren van een langdurige aard is en het verminderen of zelfs wegnemen van de angst bij ambachtslieden dat het ambacht verloren gaat. Door het volledige potentieel van technologie aan te boren, onder andere voor het omzetten van belichaamde traditionele ambachtelijke kennis naar (belichaamde) open-source kennis, zullen ambachten transformeren in plaats van uit het zicht verdwijnen. 

Meer weten?

tracks4crafts.eu

Project duration

1 mrt 2023 - 1 feb 2027

Links

Team

Partners

EU official flag

Het project Tracks4Crafts is gefinancierd door de Europese Commissie onder subsidieovereenkomst nr. No 101094507.