Sabine Wildevuur

 • Head of Programme
  Sabine Wildevuur

  Sabine E. Wildevuur werkte als programmaleider van Waag's Creative Care Lab, waar (gezondheids)zorg, nieuwe media, internet, innovatieve technologie, games, kunst, maatschappij en cultuur samenkomen. Sabine richt zich op dit gebied sinds haar studies Geneeskunde en Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

  Hoe kunnen ICT-toepassingen, elektronische communicatie en het internet een ondersteunende rol spelen in het beleid waarbij de patiënt/cliënt centraal staat? Kan creatieve technologie de druk op de zorg verlichten, de kosten verlagen en de toegankelijkheid en kwaliteit verhogen? Door verschillende partijen betrokken bij de zorg samen te brengen in innovatieworkshops en designworkshops, zoekt ze een antwoorden op deze vragen. Innovatie in de zorg vraagt om een nieuwe kijk op de problematiek in de zorg en een nieuwe aanpak, zoals die van de creatieve industrie.

  Sabine deed ervaring op met de dynamiek van het zorgveld sinds de begin jaren negentig als senior medisch journalist van Medisch Contact van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), waarbij zij schreef over de ins en out van de gezondheidszorg. Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Artsennet, dé site voor en door artsen. Vanaf eind jaren negentig is de overlap van ICT en zorg haar aandachtspunt geworden. In de ‘dot com’-periode is zij betrokken geweest bij het opzetten van verschillende (inter)nationale websites op het gebied van zorg, en was de kwaliteit van informatie over geneeskunde en gezondheid op het internet een aandachtspunt voor haar.

  In 2000 richtte zij haar eigen bedrijf Like Wildfire op, gericht op Science & New Media met als klanten onder andere: Artsen zonder Grenzen, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en UNEP (United Nation Environment Programme, Kenia).

  Sabine onderschrijft de ontwikkeling om zowel de wetenschap als de kunsten te betrekken bij innovatie in de zorg, en de creatieve industrie in de zorg te bevorderen. Als fellow is Wildevuur verbonden aan de Universiteit van Maastricht en het Centre for Visual Studies, Oxford University om onderzoek te doen naar wat wetenschap kan leren van de kunsten, met name op het gebied van visualisatie van wetenschappelijke data. 

Articles

 • life
  Care Lab
  01-10-2018
  Zeven door Waag ondersteunde werken op de tentoonstelling 'Chronic Health' tijdens de Dutch Design Week 2018.
 • life
  Creative Care Lab
  13-12-2017
  Welke rol kan design spelen voor de zorg? En hoe? Deze vragen stonden centraal tijdens de Design for Health (D4H)-conferentie in Melbourne.
 • life
  Care Lab
  11-08-2017
  Eén van de redenen waarom eHealth-toepassingen zo lastig ingeburgerd raken is dat deze slecht aansluiten bij de behoeften van zowel de patiënt als de…
 • life
  Creative Care Lab
  17-02-2017
  Sabine Wildevuur besteedt drie maanden als fellow bij Fondation Brocher in Zwitserland aan onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie ter…
 • life
  Creative Care Lab
  18-08-2016
  Fablabs springen als paddenstoelen uit de grond in Italië. Inmiddels staat Italië op de derde plaats in Europa qua aantal. In bepaalde Italiaanse…
 • life
  Care Lab
  09-06-2016
  "De creatieve industrie en creatievelingen zijn van belang voor de ontwikkeling van eHealth", zo stelde VSW-minister Edith Schippers in een…