Commons Lab

Contactpersoon

Het Commons Lab genereert inzicht in hedendaagse commons en brengt nieuwe vormen van commons in de praktijk. Coöperatie staat centraal: het organiseren van een gedeeld en gebalanceerd belang tussen verschillende partijen. Het Commons Lab richt zich op het ontwerp van digitale, financiële en juridische platforms die zelforganisaties faciliteren en intrinsiek sociaal en duurzaam zijn. Ook manifesteert het lab zich artistiek en publiek met het doel de commons algemeen op de kaart zetten. 

Commons zijn gedeelde hulpbronnen, door een gemeenschap beheerd vanuit het oogpunt van duurzaamheid, inclusiviteit en publieke meerwaarde. Ze bieden ruimte voor bottom-up initiatief en eigen regie door burgers. Denk aan een voedselcoöperatie waar consumenten en boeren samenwerken om goed voedsel te produceren tegen een eerlijke prijs, op basis van duurzame teelt en met aandacht voor sociale cohesie. Of een collaboratieve, gedigitaliseerde verzameling van cultureel erfgoed, voor het behoud en de ontsluiting van de culturele commons, die de samenleving van zuurstof voorzien.

Het Commons Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Fonds voor de Creatieve Industrie.