Projecten

De onderzoekslabs van Waag werken elk aan een of meerdere projecten, die op lokaal, nationaal of internationaal niveau met partners worden uitgevoerd.

Lopende projecten
Alle labs
boekenkast
Future Internet Lab

Balanced Choices

Waag ontwikkelt een 'tipper' applicatie voor bibliotheken en andere culturele instellingen waarbij waardes als privacy en autonomie centraal staan en de data beheerd wordt door de eindgebruiker zelf
Satellietbeeld Lutkemeerpolder
Urban Ecology Lab

Voedselpark Amsterdam

Waag Futurelab onderzoekt met Stichting Voedselpark Amsterdam en kunstenaar Esra Sakir de relatie tussen het voedselpark en de buurt Nieuw-West. Welke rol speelt voedsel en lokale voedselproductie voor de buurt?
Hackathon de groene stad
Smart Citizens Lab

Maatschappelijk initiatief in de energietransitie van Amsterdam

Hoe kan de positie van maatschappelijk initiatief versterkt worden, zodat zij in 2050 33% van de vraag naar elektriciteit en warmte kan produceren in de metropoolregio Amsterdam?
water tijdelijk
Open Design Lab

STARTS 4 Water II

S+T+ARTS 4 Water II richt zich op schoon water als een basisrecht voor alle mensen en op het behoud van het leven in onze oceanen, zeeën en zeeleven.
Screen with ChatGPT
Future Internet Lab

Maatschappelijke onderzoeksagenda voor AI

Onderzoekers op het gebied van AI beter bewust maken van de vragen en zorgen die er rond dit onderwerp in de maatschappij leven.
Code of Conduct
Commons Lab

Code of Conduct voor de sociale economie

In nauwe samenwerking met de Europese Comissie (directoraat-generaal GROW) bundelen Waag Futurelab en het Commons Network de krachten om een Code of Conduct, een gedragscode, te ontwikkelen. Dit doen we samen met personen, organisaties en instanties in de sociale economie met als doel om de databeheercapaciteit binnen het ecosysteem verder uit te bouwen.
Hollandse Luchten IJmond Bijeenkomst
Smart Citizens Lab

Pilot houtstook meten

In deze pilot onderzoekt Waag samen met bewoners, TNO en de Omgevingsdienst IJmond of we houtstook kunnen meten met sensoren.
Man op zijn telefoon in de metro
Future Internet Lab

Mobifree

Mobifree wil verandering teweeg te brengen in de ontwikkeling en het gebruik van mobiele software in Europa door burgers, bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.
Metro traffic data
Future Internet Lab

Grip op eigen gegevens

Waag Futurelab onderzoekt hoe burgers 'grip op eigen gegevens' kunnen krijgen. We analyseren bestaande instrumenten die de overheid beschikbaar stelt om burgers inzicht te geven in gegevens die de overheid van hen gebruikt.
Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab

Wetenschap in de Wolken

In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.
Critical ChangeLabs
Maker Education Lab

Critical ChangeLabs

Jongeren zijn de toekomst van de democratie. Met het project ‘Critical ChangeLabs’ onderzoeken we hoe we actief burgerschap van jongeren tussen de 11 en 18 jaar kunnen stimuleren.
local color
TextileLab

Local Color

In het project Local Color onderzoeken we de voorwaarden voor duurzame, lokale textielverf-productie in de circulaire stad.
Waag-Tracks4Crafts
TextileLab

Tracks4Crafts

In dit project zoeken we naar een ambachtslied 2.0 en een toekomstbestendige erfgoedbenadering die ambachten verrijkt en veerkrachtiger maakt, zonder dat de karakteristieke eigenschappen van het ambachtelijke erfgoed verdwijnen.
foto_technologisch_burgerschap_Waag
Maker Education Lab

Technologisch Burgerschap

Een onderzoek naar de rol van creatieve maakprocessen in het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden bij jongeren in een digitale samenleving.
Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab

Human Values for Smarter Cities

Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.
FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab

Imagining public connectivity

Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.
Platformcoöp Accelerator
Smart Citizens Lab

MeentCoop

Met een coalitie van maatschappelijke organisaties werkt Waag aan het versterken van de lokale, coöperatieve gemeenschapseconomie in de metropool Amsterdam.
AI Culture Lab binary code visual
Future Internet Lab

Digital Deal

Hoe democratische processen beïnvloed worden door snelle, niet-transparante invoering van nieuwe technologie, zoals blockchain en machine learning.
Mensen die aan een tafel met een workshop bezig zijn. Ze praten met elkaar en op tafel ligt een vel papier met stiften ernaast.
Future Internet Lab

Verantwoorde Businessmodellen

In dit project onderzoeken Waag en HvA de condities voor digitale publieke ruimten en de fundamentele aspecten van een verantwoord businessmodel.
Masterclass Netpolitiek, Waag, 2022
Future Internet Lab

Masterclass Netpolitiek 2022

Samen met ISOC organiseert Waag een jaarlijkse Masterclass Netpolitiek waar mensen die werken aan de digitale samenleving leren over onderwerpen als digitale transparantie, publieke waarden op het internet en besluitvorming over grote technologieplatforms.
VU Humanitieslab, Waag, 2022, Gunnar Ridderström via Unsplash
Future Internet Lab

VU Humanities Lab

In opdracht van de VU doet Waag een verkenning naar digitale middelen die door de geesteswetenschappen ingezet kunnen worden. Welke ‘digitale taligheid’ hebben studenten nodig om gebruik te maken van deze middelen?
Good-Game-Waag-Makers-Education-Lab-Gaming
Maker Education Lab

Good Game

Een theatervoorstelling gemaakt door gamers over gamen. Jonge gamers componeerden zelf muziek via software, wat bij uitstek een metafoor is om code (programmeertaal) te leren.
Platformcoöp Accelerator-programma
Commons Lab

Platformcoöp Incubator

Samen met de Commons Network werkt Waag aan een Platformcoöp Accelerator-programma dat startende initiatieven op het gebied van gemeenschapseconomie met elkaar verbindt en verder brengt.
Open HEM nu, Waag, 2022, Vivent Solar via Unsplash
Commons Lab

Open HEM nu!

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie ontwikkelt Waag een Public Stack voor energiemanagementsystemen in huis: Home Energy Management Systems (HEMS).