Projecten

De onderzoekslabs van Waag werken elk aan een of meerdere projecten, die op lokaal, nationaal of internationaal niveau met partners worden uitgevoerd.

Lopende projecten
Alle labs

Wetenschap in de Wolken

Co-creatie public stack summit Waag
Smart Citizens Lab
In het project Wetenschap in de Wolken wordt onderzocht hoe het online platform Kenniscloud ontworpen zou moeten worden voor wetenschappers, burgerwetenschappers en kennisinstellingen om samen te kunnen werken aan maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijk Initiatief Energietransitie

Mensen in een groene omgeving met op de achtergrond een kas met zonnepanelen
Smart Citizens Lab
In opdracht van het Nationaal Klimaat Platform (NKP) werkt Waag Futurelab aan het ontwerp van een programma Maatschappelijk Initiatief Energietransitie.

Critical ChangeLabs

Critical ChangeLabs
Maker Education Lab
Jongeren zijn de toekomst van de democratie. Met het project ‘Critical ChangeLabs’ onderzoeken we hoe we actief burgerschap van jongeren tussen de 11 en 18 jaar kunnen stimuleren.

Local Color

local color
TextileLab
In het project Local Color onderzoeken we de voorwaarden voor duurzame, lokale textielverf-productie in de circulaire stad.

Tracks4Crafts

Waag-Tracks4Crafts
TextileLab
Tracks4Crafts onderzoekt en transformeert de overdracht van traditionele ambachtelijke kennis om de maatschappelijke en economische waardering van ambachten te vergroten en ze af te stemmen op een toekomstgerichte erfgoedbenadering in Europa.

Technologisch Burgerschap

foto_technologisch_burgerschap_Waag
Maker Education Lab
Een onderzoek naar de rol van creatieve maakprocessen in het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden bij jongeren in een digitale samenleving.

Human Values for Smarter Cities

Beveiligingscamera in de stad
Smart Citizens Lab
Waag Futurelab onderzoekt in het project Publieke waarden voor slimmere steden het proces van aanbesteding bij het toepassen van smart city technologie in de publieke ruimte. Waag ontwerpt een methode voor het ophalen en borgen van publieke waarden tijdens het aanbestedingsproces.

Imagining public connectivity

FabLearn onderwijsconferentie
Smart Citizens Lab
Het gebrek aan zinvolle verbeeldingen over 5G en de kennisconcentratie binnen industrieën zijn katalysatoren van publiek wantrouwen. We streven ernaar een gedeelde kennisbasis te creëren onder burgers en overheden om burgers te betrekken bij officiële lokale besluitvormingsprocessen rond 5G.

Digital Deal

AI Culture Lab binary code visual
Future Internet Lab
Hoe democratische processen beïnvloed worden door snelle, niet-transparante invoering van nieuwe technologie, zoals blockchain en machine learning.

Verantwoorde Businessmodellen

Mensen die aan een tafel met een workshop bezig zijn. Ze praten met elkaar en op tafel ligt een vel papier met stiften ernaast.
Future Internet Lab
In dit project onderzoeken Waag en HvA de condities voor digitale publieke ruimten en de fundamentele aspecten van een verantwoord businessmodel.

Masterclass Netpolitiek 2022

Masterclass Netpolitiek, Waag, 2022
Future Internet Lab
Samen met ISOC organiseert Waag een jaarlijkse Masterclass Netpolitiek waar mensen die werken aan de digitale samenleving leren over onderwerpen als digitale transparantie, publieke waarden op het internet en besluitvorming over grote technologieplatforms.

VU Humanities Lab

VU Humanitieslab, Waag, 2022, Gunnar Ridderström via Unsplash
Future Internet Lab
In opdracht van de VU doet Waag een verkenning naar digitale middelen die door de geesteswetenschappen ingezet kunnen worden. Welke ‘digitale taligheid’ hebben studenten nodig om gebruik te maken van deze middelen?

Good Game

Good-Game-Waag-Makers-Education-Lab-Gaming
Maker Education Lab
Een theatervoorstelling gemaakt door gamers over gamen. Jonge gamers componeerden zelf muziek via software, wat bij uitstek een metafoor is om code (programmeertaal) te leren.

Platformcoöp Incubator

Platformcoöp Accelerator-programma
Commons Lab
Samen met de Commons Network werkt Waag aan een Platformcoöp Accelerator-programma dat startende initiatieven op het gebied van gemeenschapseconomie met elkaar verbindt en verder brengt.

Open HEM nu!

Open HEM nu, Waag, 2022, Vivent Solar via Unsplash
Commons Lab
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie ontwikkelt Waag een Public Stack voor energiemanagementsystemen in huis: Home Energy Management Systems (HEMS).

World Weather Network

World Weather Network
Space Lab
Waag neemt deel aan World Weather Network, een wereldwijde coalitie van kunstorganisaties als antwoord op de klimaatcrisis.

More-than-Planet

Asunder - Silicon Valley
Space Lab
De manier waarop we ons de planeet voorstellen, heeft substantiële invloed op het milieu. More-than-Planet richt zich op de crisis van beeldvorming van onze planeet.

Tactical Media Room

Waag opent haar deuren
Future Internet Lab
De Tactical Media Room ondersteunt onafhankelijke burgerinitiatieven, tactische media, journalisten en redacties uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland.

Charging the Commons

chargingthecommons.steveadams.viaunsplash.Waag
Commons Lab
Charging the Commons is een project waarin het ontwerp van digitale platforms voor resource communities wordt onderzocht.

Ondersteuning NWA Route: Waardecreatie door verantwoorde AI en Big Data

Big Data
Future Internet Lab
Beleidsmakers, private ontwikkelaars en wetenschappers bespreken vragen over big data van de Nationale Wetenschapsagenda.

Living Lab Open Cultuurdata

Microfoon
Future Internet Lab
Het beter vindbaar maken van culturele evenementen met open-source technologie. Door NPO, Instituut voor Beeld & Geluid, PublicSpaces en Waag.

Politiedrones en ethiek

Politiedrones en ethiek - Christopher Burns via Unsplash
Future Internet Lab
De politie gaat meer drones inzetten. Daarom organiseert Waag gesprekken met burgers, om morele argumenten voor en tegen te onderzoeken.

Publiek-Civiele Samenwerking

expeditie toekomst
Smart Citizens Lab
In dit project onderzoekt Waag nieuwe kennis- en procesmodellen, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen.

MicroMemberships

Photo by Dylan Gillis on Unsplash
Future Internet Lab
Hoe vernieuwende online verdienmodellen de onafhankelijkheid van makers kunnen verbeteren.