Projecten

Dit overzicht toont onze recente en lopende projecten. Lees ook meer over onze afgeronde projecten in het projectarchief.

 • We care
  Care Lab
  Embassy of Health brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het snijvlak van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.
 • We learn
  Future Heritage Lab
  Waag werkt samen met Imagine IC aan een nieuwe werkvorm voor een gelaagde en dynamische erfgoedbenadering.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA route Smart Liveable Cities.
 • We make
  TextileLab
  Reflow is een driejarig Europees onderzoeksproject dat zich richt op materiaalstromen in stedelijke omgevingen.
 • We learn
  Future Heritage Lab
  In Mingei werken Europese partners samen om de (on)tastbare aspecten van ambachten te digitaliseren en ontsluiten.
 • We learn
  Maker Education Lab
  Het SySTEM 2020 project is gericht op het verbinden van STEAM-onderwijs buiten het klaslokaal.
 • Waag
  AI Culture Lab
  Het European ARTificial Intelligence Lab presenteert AI-gerelateerde wetenschappelijke en technologische onderwerpen aan het publiek.
 • We care
  Care Lab
  Het eHealth Gebruikersgilde zet in op de succesvolle implementatie van eHealth-diensten en –producten.
 • We learn
  Maker Education Lab
  Het Maakplaats 021 Fellowship is een trainingsprogramma waarbinnen leraren zich kunnen ontwikkelen in maakonderwijs.
 • We code
  Commons Lab
  De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Hollandse Luchten is een citizen science-project waarin burgers van Noord-Holland zelf de luchtkwaliteit in kaart brengen.
 • We care
  Care Lab
  PACO staat voor 'Persuasive e-health Agents for Coaching Older adults towards dietary behavior change'.