Project

De Digitale Stad herleeft

Sinds de komst van het internet is onze samenleving fundamenteel veranderd. Het internet is in ons alledaagse leven verweven geraakt. Maar, we verliezen de bronnen en informatie van de aanvang van ons digitale leven. Vergelijkbaar met hoe in het verleden bronnen van televisie, kranten en andere media verloren zijn gegaan. Kun je nu nog duidelijk maken hoe het internet er uitzag toen het ontstond? Wie de gebruikers waren? Hoe het gebruikt werd? Er is een grote hoeveelheid digitaal materiaal beschikbaar uit de beginperiode van het internet dat onontgonnen is.

Digitale bronnen verouderen echter snel, verborgen onder nieuwe codes en veranderde interfaces. De vergelijking met archeologie gaat op: oude systemen en interfaces moeten ‘opgegraven’ worden. We doen te weinig om ons digitale leven te bewaren voor de toekomst, waardoor we cruciale informatie kwijtraken.

Met “De Digitale Stad herleeft” willen Waag Society, Amsterdam Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Universiteit van Amsterdam dit probleem aanpakken. Met deze samenwerking tussen musea, innovatoren, creatieve industrie, archief en wetenschap zullen we De Digitale Stad (DDS) voor huidige en toekomstige generaties bewaren en ontsluiten, en delen we nieuwe inzichten en methodes voor het werken met en bewaren van ons cultureel digitaal erfgoed met wetenschappers, erfgoedprofessionals en historici.

Om onze bevindingen te delen en het digitale erfgoed van de Digitale Stad in perspectief te plaatsen organiseren we Hacking Heritage Labs. In ons onderzoek naar het opgraven en tentoonstellen van digitaal erfgoed is De Digitale Stad onze belangrijkste casus. Daarnaast zullen we de resultaten delen in de vorm van een publicatie.

Aan dit project ging een lange zoektocht naar overgebleven materiaal van de DDS vooraf. Zie hiervoor het project 'Archeologische Dienst DDS'.

Projectduur: 
01-12-2016 tot 01-10-2017