Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling. We willen burgers in staat stellen om gammastraling te meten middels de camera van een laptop of smartphone en ook met een open hardware oplossing.

We helpen belangengroeperingen die burgers ondersteunen in hun zorgen over kerncentrales en radioactieve straling om mee te bouwen aan een burgermeetwerk door hun de noodzakelijke kennis en tools in handen te geven.

Het project is ontstaan uit de verontrusting over het risico dat burgers lopen wanneer er een calamiteit ontstaat in Europa met radioactieve straling. In het Europees citizen science programma Making Sense heeft Waag eerde de mogelijkheden onderzocht van een burgermeetnetwerk voor gammastraling. GammaSense 2.0 verbetert de bestaande applicatie, ontwikkelt een bijbehorend open hardware meetapparaat en betrekt de internationale gemeenschap om samen een burgermeetnetwerk te realiseren.

Dit project wordt samen met WISE International uitgevoerd en wordt mogelijk gemaakt door SIDN fonds.