Made4You

Duration: -

Open design-toepassingen in de zorg, voor en door burgers

Made4You is een driejarig Europees project (2018-2020) waarin een internationale community van burgers, zorgprofessionals en makers samen gepersonaliseerde zorgtoepassingen ontwerpen en ontwikkelen. Een 3D-geprinte vingerspalk? Een open-source prothese? Een aangepaste driewieler? Of zelf-ontwikkelde lampen voor een rolstoel? Met de opkomst van digitale fabricagetechnologie en de toegankelijkheid van online kennis is het mogelijk voor burgers om zélf hoogwaardige zorgtoepassingen te ontwikkelen, of bestaande tools te verbeteren.

De zorg is de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd. Een groeiende groep burgers ervaart dat producten en services in de zorg te duur zijn, niet aansluiten bij hun behoeften, of eenvoudigweg (nog) niet bestaan. Met de komst van technologie zijn de mogelijkheden vergroot voor het ontwikkelen van digitale zorgtoepassingen. Made4You zoekt in een open infrastructuur naar innovatieve zorgtoepassingen voor en door burgers.

De missie van Made4You

Made4You realiseert een centraal en internationaal platform, waarop de documentatie van ‘open’ design zorgtoepassingen toegankelijk is. Deze zijn beschreven, gebruikservaringen worden gedeeld zodat de oplossing in een Fablab of maakplaats waar dan ook ter wereld kan worden gereproduceerd.

Door communities te verbinden, door patiënten en zorgprofessionals te betrekken bij de ontwerppraktijk (users as designers) en door kennis en kunde op het gebied van open-source voor alle belanghebbenden toegankelijk te maken, vergroot Made4You de impact van het zorgecosysteem. Daarnaast spelen ook private organisaties en sponsoren een rol.

Rol van Waag in Made4You

Waag is primair verantwoordelijk voor community engagement. We betrekken burgers, zorgprofessionals, ontwerpers en instellingen actief bij het realiseren van de ambities van Made4You. Daarnaast ontwikkelt Waag nieuwe zorgtoepassingen en is betrokken bij het reproductieproces van gedocumenteerde oplossingen. Waag brengt haar jarenlange ervaring in op het gebied van digitale fabricage bij de ontwikkeling van het platform en de documentatietools.

De partners in dit project zijn Zentrum für Social Innovation (coördinator, AT), opendot (IT), Makea/Fablab Berlin (DE), Global Innovation Gathering (DE), Wevolver (UK), KU Leuven (BE), Togethertogo (IT).

Dit project is gefinancieerd vanuit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie, onder overeenkomst no. 780298.

Thumbnail