• This project has been completed

Maptime AMS

Duration: -

Maptime was, letterlijk, tijd voor cartografie. Onze missie was om de cartografie toegankelijk te maken voor iedereen die geïnteresseerd in samenwerken en leren, ontdekken, en kaarten maken met behulp van mapping tools en technologie.

Deze open leeromgeving voor alle kennisniveaus bood bewust steun aan de beginner. Maptime was zowel flexibel als gestructureerd, een plek voor workshops, lopende projecten met een gemeenschappelijk doel, en onafhankelijke/gezamenlijke werktijd.

Maptime was een initiatief van Bert Spaan in 2014, dat tot begin 2019 werd voortgezet door Niene Boeijen.

Maptime AMS kreeg in eerste instantie ondersteuning vanuit Fiware/NGSI compliancy CitySDK LD API en Smart City SDK.