Reflow

Duration: -

Elk jaar kopen we kleding, dragen het en daarna belandt het op de vuilnisbelt. Deze lineaire gebruiksketen, met een begin en een eind voor materialen, legt een grote druk op het klimaat. Kunnen we dit niet verbeteren? Reflow is een door de Europese Commissie gefinancierd project (2019 – 2022), waarbij 27 consortiumpartners in zes steden onderzoeken hoe afvalstromen nieuwe materiaalbronnen kunnen zijn.

Dit heet ook wel circulariteit: in een circulaire keten bestaat geen afval en worden grondstoffen en materialen steeds opnieuw gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan recyclen, opwaarderen en hergebruiken.

Zes steden, zes restromen
Reflow wordt uitgevoerd in zes pilots: Amsterdam (NL), Parijs (FR), Berlijn (DE), Milaan (IT), Vejle (DK) en Cluj-Napoca  (RO). Elke stad focust zich op een reststroom: textiel, hout en verpakking, huisvesting, voedsel, kunststoffen en elektriciteit. De Amsterdamse Reflow pilot onderzoekt circulaire textielstromen en de uitdagingen die bij de transitie komen kijken. 

Via de pilots wordt data over materialen in kaart gebracht en gevisualiseerd, er worden governance modellen en -processen ontwikkeld en er wordt technologie ontwikkeld die duurzame en schaalbare implementatie van dergelijke processen ondersteunt. Betrokkenheid van inwoners maakt een belangrijk deel uit van de onderzoeksaanpak. Met dit grootschalige onderzoek creëert Reflow een roadmap waarmee meer steden kunnen omschakelen naar de circulaire economie. 

De rol van Waag
Waag is pilotcoördinator voor de zes pilots en trekker van de Amsterdamse pilot. De Amsterdamse partners zijn: Pakhuis de Zwijger, Metabolic, Gemeente Amterdam, BMA-Techne en Waag. 

Wat kun je zelf doen?

  • Kijk Waag's Reflow workshops A Hole New Story terug. Ontwerper Beatriz Sandini je leert om oude kleding op een creatieve manier te repareren, upcyclen en herwaarderen.  

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

  • Bekijk de Reflow talks terug in Pakhuis de Zwijger. In zes afleveringen word je bijgepraat over (1) op weg naar duurzaam textiel, (2) De techniek van het garen spinnen uit oude kleding, (3) een nieuw beleid voor circulair textiel, (4) fashion education, (5) Green Deal circulair textiel en (6) Een nieuw leven voor oude kleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Lees het Reflow Booklet (ENG), met handige tips voor elke schakel in een circulair textielsysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 820937.

Thumbnail