Reflow

Duration: -

In de Amsterdamse Reflow pilot wordt onderzocht hoe de textielstromen in Amsterdam inzichtelijker en duurzamer te maken. Ben je benieuwd hoe dat gebeurt?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  • Doe mee met de workshops, of kijk deze terug en leer je eigen textiel repareren, recyclen en herwaarderen.  

 

 

 

  • Lees het Reflow Booklet (ENG), met handige tips voor elke schakel in een circulair textielsysteem.  

 

 

 

De Amsterdamse Reflow pilot is een samenwerking tussen Pakhuis de Zwijger, Gemeente Amsterdam, Metabolic, BMA Techne en Waag. 

Over Reflow 

Veel van onze hedendaagse uitdagingen komen naar boven in steden en stedelijke gebieden. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, circulariteit van materialen en sociale cohesie. Steden aan de andere kant bieden een schaal, veerkracht en energie om oplossingen te vinden voor veel van deze uitdagingen.

Reflow is een driejarig onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Commissie met een focus op de ontwikkeling van constructieve metabolische processen voor materiaalstromen. Dit onderzoek zal plaatsvinden via verschillende pilot-steden in stedelijke en peri-urbane omgevingen in heel Europa.

In het project worden de filosofie en aanpak van de makersbeweging toegepast op de ontwikkeling van stadsmodellen voor circulaire economie. De materiaalstromen door onze steden en hoe hier grip op hen kunnen krijgen, zijn cruciale onderwerpen van het onderzoek.

Pilots in zes steden in Europa

In zes steden in Europa: Amsterdam, Parijs, Berlijn, Milaan, Vejle en Cluj-Napoca, zoomt het project in op specifieke materialen: textiel, hout en verpakking, huisvesting, voedsel, kunststoffen en elektriciteit. Via de pilots worden gegevens over stromen van materialen in kaart gebracht en gevisualiseerd, er worden governance modellen en -processen ontwikkeld en er wordt technologie ontwikkeld die duurzame en schaalbare implementatie van dergelijke processen ondersteunt. In de meeste van deze taken maakt betrokkenheid van inwoners een belangrijk deel uit van de onderzoeksaanpak.

Wat is de rol van Waag in dit project?

Waag is pilotcoördinator voor alle zes pilots en trekker van de Amsterdamse textielpilot. Reflow is een consortium van 27 partners. De Amsterdamse pilotpartners zijn: Pakhuis de Zwijger, Metabolic, Gemeente Amsterdam, BMA~Techne en Waag.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 820937.

Thumbnail