Projecten

Dit overzicht toont onze recente en lopende projecten. Lees ook meer over onze afgeronde projecten in het projectarchief.

 • We make
  Open Design Lab
  Het MKB en maker-gemeenschappen van over heel Europa komen samen om de manier waarop we creëren, produceren en distribueren fundamenteel te…
 • We learn
  Creative Learning Lab
  De komende twee jaar werkt Waag met Stichting Tamino en het Leo Kannercollege in Leiden aan een bijzonder mediakunstproject voor leerlingen met…
 • We code
  Commons Lab
  Een onderzoek naar de manieren waarop commons kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van (digitale) publieke ruimte en stedelijke ontwikkeling.
 • We make
  TextileLab
  Het is 2090. Artist-in-residence Teresa van Twuijver onderzoekt het gebruik van textiel na de Grote Overstroming op een nieuw ontstaan Waddeneiland.
 • We code
  Commons Lab
  Atelier is een vijfjarig project, gefinancierd door de Europese Commissie, waarin de focus ligt op het vormgeven van energie-positieve wijken.
 • Waag
  AI Culture Lab
  With Supre:organism, Waag sets out to establish a contemporary artistic understanding of life in outer space.
 • We code
  Future Internet Lab
  Voor de provincie organiseert Waag een seminar en werken we mee aan een publicatie, met als doel technologie op de politieke agenda te krijgen.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Sentinel Citizen verbindt door burgers gemeten data over luchtkwaliteit met satellietdata van de European Space Agency.
 • We care
  MakeHealth Lab
  Embassy of Health brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het snijvlak van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.
 • We learn
  Future Heritage Lab
  Waag werkt samen met Imagine IC aan een nieuwe werkvorm voor een gelaagde en dynamische erfgoedbenadering.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA route Smart Liveable Cities.
 • We make
  TextileLab
  Reflow is een driejarig Europees onderzoeksproject dat zich richt op materiaalstromen in stedelijke omgevingen.