In hackathon groene steden verkennen we mogelijkheden om samen de stad te vergroenen. Stedelijk groen is belangrijk voor de gezondheid van burgers. De aantrekkelijkste steden zijn immers groene steden, met schone lucht en ruimte voor groene recreatie. Bovendien is de stad ook steeds meer een nieuwe baken van biodiversiteit. Verschillende soorten planten en dieren voelen zich thuis in de stad door de aanwezigheid van tuinen, parken, bermen, sloten en slootkanten. In de stad zijn tegenwoordig zelfs meer soorten planten en dieren aanwezig dan in het plattelandsgebied. Het is dan ook van groot belang om deze biodiversiteit te onderhouden en op zoek te gaan naar mogelijkheden om steden te vergroenen. Daarnaast kan een groene stad helpen bij het aanpakken van het mondiale milieuvraagstuk.

Groene trends en innovaties ontstaan vaak in de stad door de aanwezigheid van ontwerpers, onderzoekers en ondernemers. In het project hackathon groene steden brengen we deze initiatieven bijeen die zich focussen op het vergroenen van steden.

Ter voorbereiding op de hackathon organiseert Waag vier groen-expedities waarin we middels co-creatie samen met overheden, kennisinstellingen, burgers en betrokken organisaties uit het bedrijfsleven op zoek gaan naar uitdagingen voor vergroening van steden. Aan de hand van de Open Data expeditie Toolkit verkennen we welke mogelijkheden (beschikbare) data bieden voor het verbeteren van de huidige praktijk. Welke data zijn belangrijk? En welke (open) data kunnen hier een antwoord op geven? 

Deze uitdagingen staan vervolgens centraal tijdens de hackathon in het najaar van 2020. Burgers, projectontwikkelaars, architecten, young professionals, investeerders en vertegenwoordigers van de overheid, kennisinstellingen, studenten, natuurorganisaties en woningcorporaties ontwikkelen hier samen (slimme) concepten voor meer groen in steden. Aan het einde van de hackathon presenteren de deelnemers middels een korte pitch hun concept. Het winnende concept ontvangt 20.000 euro subsidie voor de uitwerking van het idee.

Ben jij bezig met vergroenen van steden of wil je bij een groen-expeditie aanwezig zijn? gro.gaaw@akset

Hackathon de groene stad wordt geproduceerd door Waag in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de City Deal Klimaatadaptatie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DuurzaamDoor en IVN.