Job Spierings

  • Operations & Transitions Director
    Job Spierings

    Job Spierings is Operations & Transitions Director bij Waag. Hij ondersteunt de organisatie bij het hebben van inzicht in en overzicht over de benodigde en beschikbare capaciteit van mensen en middelen. Daarnaast faciliteert hij projecten die zich in een tussen- of transitiefase bevinden met coördinatie en procesontwerp. Eerder was Job bij Waag Head of Programme van Code. Hij leidde onderzoeksprojecten op het gebied van digitalisering van erfgoedcollecties, digitale identiteit, participatieve beleidsontwikkeling en richtlijnen voor algoritmen. 

    Job studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en werkte vervolgens als artiestenmanager en zakelijk leider in de wereld van klassieke en moderne muziek. Daar heeft hij ervaring opgedaan in het leiden van inhoudelijke, complexe internationale projecten en raakte hij gefascineerd door het wrijvingsvlak tussen mens en systeem. Job heeft brede ervaring met het  ontwerpen van samenwerkingsvormen en -processen voor publiek onderzoek en product- en conceptontwikkeling. Hij combineert analytisch inzicht en maatschappelijke betrokkenheid met een oog voor innovatieve ideeën en elegante oplossingen.

Articles