life

Hoe versterken we de positie van burgers ten opzichte van overheden en bedrijven, zodat zij zelf zeggenschap hebben over hun leefomgeving en welzijn? Klimaatverandering, technologische ontwikkeling en sociale scheidslijnen hebben effect op onze omgeving, ons leven en onze gezondheid. Dat varieert van fijnstof in de lucht tot de kwaliteit van voedsel tot groenvoorziening in de stad. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mogelijkheden en tools beschikbaar, waarmee mensen hun eigen omgeving in kaart kunnen brengen en inspraak kunnen bieden. Life onderzoekt hoe mensen technologie in eigen hand kunnen nemen om hun gezondheid, hun leefomgeving en de maatschappij als geheel te verbeteren.